Przetargi.pl
Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Lubartów w zakresie budowy oświetlenia drogowego

Gmina Miasto Lubartów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 552 273 , fax. 818 552 016
 • Data zamieszczenia: 2021-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Lubartów
  ul. Jana Pawła II 12
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 552 273, fax. 818 552 016
  REGON: 43101938800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Lubartów w zakresie budowy oświetlenia drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w ramach realizacji projektu pn.: Modernizacja i budowę oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Lubartów w ramach projektu ,,Rozświetlony Lubartów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. 2) Zamówienie podzielone jest na dziewiętnaście części - budowy oświetlenia drogowego według załączonych do SIWZ projektów, w ulicach: I. Mieszka I – liczba punktów świetlnych: 13, długość linii: 491, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. II. Bolesława Śmiałego – liczba punktów świetlnych: 15, długość linii: 455, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. III. Zygmunta II Augusta – liczba punktów świetlnych: 13, długość linii: 513, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. IV. Stefana Batorego – liczba punktów świetlnych: 14, długość linii: 522, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. V. Topolowej – liczba punktów świetlnych: 12, długość linii: 441, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. VI. Jesionowej – liczba punktów świetlnych: 6, długość linii: 195, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. VII. Osikowej – liczba punktów świetlnych: 4, długość linii: 139, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. VIII. Akacjowej – liczba punktów świetlnych: 7, długość linii: 246, zasilanie z istniejącego słupa PGE, szafka oświetleniowa: szt.1. IX. Szkolnej – liczba punktów świetlnych: 6, długość linii: 229, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. X. Rumiankowej – liczba punktów świetlnych: 5, długość linii: 176, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. XI. Makowej – liczba punktów świetlnych: 4, długość linii: 131, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. XII. Chabrowej – liczba punktów świetlnych: 6, długość linii: 234, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. XIII. Rubinowej – liczba punktów świetlnych: 6, długość linii: 218, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. XIV. Bursztynowej – liczba punktów świetlnych: 9, długość linii: 330, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. XV. Ametystowej – liczba punktów świetlnych: 8, długość linii: 296, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1. XVI. Świerkowej – liczba punktów świetlnych: 3, długość linii: 130, zasilanie z istniejącego słupa, szafka oświetleniowa: szt.1. XVII. Hutnicza – liczba punktów świetlnych: 1 (2 oprawy), długość linii: 39, zasilanie z istniejącego słupa, szafka oświetleniowa: szt.1. XVIII. łącznik pomiędzy ul. Lubelską i ul. Powstańców Warszawy (dz. 439/7 obr. 10 lubelska) – liczba punktów świetlnych: 5, długość linii: 234, złącze: typu ZK-1P szt.1, szafka oświetleniowa: szt.1. XIX. boczna ulicy Nowodworskiej (dz. 255 obr. 8 za Fabryką) – liczba punktów świetlnych: 7, długość linii: 283, złącze: istniejące, szafka oświetleniowa: szt.1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach