Przetargi.pl
DOSTAWA RĘKAWICZEK DIAGNOSTYCZNYCH dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. o.o. w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-617 Radom, Aleksandrowicza 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. o.o. w Radomiu
  Aleksandrowicza 5
  26-617 Radom, woj. mazowieckie
  REGON: 670209356
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającySpółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA RĘKAWICZEK DIAGNOSTYCZNYCH dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek diagnostycznych szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach