Przetargi.pl
Dostawa podłoży mikrobiologicznych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, pl. marsz. J. Piłsudskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 7542140 , fax. 0-89 7542141
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie
  pl. marsz. J. Piłsudskiego 5 5
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 7542140, fax. 0-89 7542141
  REGON: 00059446500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.visacom.pl/psse_ketrzyn
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Inspekcja Sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa podłoży mikrobiologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje 30 części(zadań): Zadanie nr 1 - Odczynniki chemiczne SBEK CPV 33696300-8 lp. nazwa produktu; j.m.; ilość; 1 Telluryn potasu op. 1; 2 Siarka sublimowana op. 1; 3 Purpura bromokrezolowa wskaźnik cz. op. 1; 4 4-dimetylo-aminobenzaldehyd cz.d.a op. 1; Zadanie nr 2 - Odczynniki chemiczne SBEK CPV 33696300-8 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1 Alkohol etylowy 96% op. 2; Zadanie nr 3 - Podłoża mikrobiologiczne SBEK CPV 33698100-0 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1 Zbuforowana woda peptonowa op. 6; 2 Hektoen enteric agar op. 10; Zadanie nr 4 - Podłoża mikrobiologiczne SBEK CPV 33698100-0 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1 Agar z ksylozą, lizyną i dezoksycholanem (agar XLD) op. 3; 2 Agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, solami żółci i glukozą (VRBD-agar) op. 3; 3 Salmonella-Shigella agar (agar SS) op. 8; Zadanie nr 5 - Ezy jednorazowe SBEK CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1 Eza bakteriologiczna sterylna jednorazowego użytku o pojemności oczka 1 ul szt. 1000; Zadanie 6 nr - Płytki Petriego sterylne SBEK CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1 Płytki Petriego sterylne jednorazowego użytku o wymiarach: średnica {mm} 90 i wysokość {mm} 16,2 szt. 5 000; Zadanie nr 7 - Worki na odpady SBEK CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1 Worki do usuwania i utylizacji odpadów, jednorazowe op. 10 Zadanie nr 8 - Surowice i sporale SBEK CPV 33651500-3 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; A SUROWICE DIAGNOSTYCZNE SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ: I. Surowice anty-Salmonella O; 1. O9 szt. 2; 2. O46 szt. 2; 3. CO szt. 1; 4. BO szt. 1; 5. AO szt. 1; B SUROWICE DIAGNOSTYCZNE SHIGELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ : 1. Shigella sonnei I,II f szt. 1; 2. Shigella flexneri szt. 1; 3 Shigella boydii 1-7 szt. 1; 4 Shigella boydii 8-11 szt. 1; 5. Shigella boydii 12-15 szt. 1; 6. Shigella dysenteriae 1 szt. 1; 7. Shigella dysenteriae 2 szt. 1; 8. Shigella dysenteriae 3-8 szt. 1; C. Sporale A op.25; Zadanie nr 9 - Szkło SBEK CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Probówki szklane małe szt. 300; 2. Probówki szklane duże szt. 600; 3. Rurki Durham szt. 1000; 4. Zlewka wysoka z wylewem szt. 10; 5. Zlewka wysoka z wylewem szt. 5; 6. Zlewka wysoka z wylewem szt. 5; 7. Zlewka wysoka z wylewem szt. 5; 8. Koszyk laboratoryjny szt. 5; 9. Koszyk laboratoryjny szt. 5; 10. Koszyk laboratoryjny szt. 5; 11. Kuweta laboratoryjna z tworzywa sztucznego szt. 2; 12. Zlewka wysoka z wylewem szt. 15; 13. Zlewka wysoka z wylewem szt. 10; 14. Szczotka do mycia probówek z pędzelkiem szt. 10; Szczotka do mycia probówek z pędzelkiem szt. 10; 16. Szczotka do mycia butelek z pędzelkiem szt. 10; 17. Szczotka do mycia butelek z pędzelkiem szt. 10; 18. Gumowa ssawka do pipety o pojemności 1-2 ml op. 8; 19. Bagietki szt. 100; 20. Głaszczka szklana szt. 300; Zadanie nr 10 - Pojemniki na odpady medyczne SBEK CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne z przeznaczeniem do utylizacji o pojemności 1,2 -1,5 litra z etykietą szt. 200; 2 Pojemnik na odpady zbiorczy o pojemności 60 litrów szt. 4; Zadanie nr 11 - Worki do stomachera SBEK lp.; nazwa produktu; j.m.; 1. Worki do stomachera szt. 500; Zadanie nr 12 - Artykuły do sterylizacji SBEK CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Rękaw papierowo-foliowy rulon 2; Zadanie nr 13 - Lateks EPEC i E.coli O157 SBEK CPV 33696300-8 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; A. Zestaw odczynników diagnostycznych do identyfikacji O antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli: szt. 1; 1 odczynnik wieloważny A szt. 1; 2. odczynnik wieloważny B szt. 1; 3. odczynnik wieloważny C szt. 1; 4. lateks kontrolny szt. 1; B. Odczynnik diagnostyczny dla Escherichia coli O157 szt. 1; 1 Odczynnik kontrolny dla Escherichia coli O 157 szt.1; 2. antygen kontrolny dla E.coli O157 szt. 1; Zadanie nr 14 - Szkło klasy A SBEK CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Cylindry miarowe wysokie o pojemności 100ml z dziobkiem, z sześciokątną podstawą szt. 6; 2. Cylindry miarowe wysokie o pojemności 250ml z dziobkiem, z sześciokątną podstawą szt. 6; 3. Pipeta szklana wielomiarowa wypływ całkowity o pojemności 0,1 ml szt. 60; 4. Pipeta szklana wielomiarowa wypływ całkowity o pojemności 0,2 ml szt. 60; 5. Pipeta szklana wielomiarowa wypływ całkowity o pojemności 1 ml szt. 120; 6. Pipeta szklana wielomiarowa wypływ całkowity o pojemności 2 ml szt. 120; Zadanie nr 15 - Wkłady do filtrów wody SBEK CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Wkład piankowy polipropylenowy 5-cio mikronowy (FCPS5 AF) szt. 10; 2 Wkład węglowy blokowy (FCCBL) szt. 10; 3. Złoże demineralizujace (MB 400) razem z plastikową obudową szt. 5; 4. Membrana osmotyczna (100 gpd Osmonics) szt. 10; Zadanie nr 16 - Woreczki do pobierania próbek SBEK CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Woreczki do pobierania i transportu próbek żywności szt. 500; Zadanie nr 17 - Szczepy wzorcowe SBEK CPV 33698100-0 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 szt. 2; 2. Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 25923 szt. 2; 3. Szczep wzorcowy Escherichia coli ATCC 25922 szt. 2; 4. Szczep wzorcowy Rhodococcus equi ATCC 6939szt. 1; 5. Szczep wzorcowy Listeria innocua ATCC 33090 szt. 1; 6. Szczep wzorcowy Listeria ivanovii ATCC 19119 szt. 1; 7. Szczep wzorcowy Listeria monocytogenes ATCC 7644 szt. 1; 8. Szczep wzorcowy Salmonella typhimurium ATCC 14028 szt. 1; 9.Szczep wzorcowy Shigella flexneri ATCC 12022 szt. 1; 10.Szczep wzorcowy Shigella sonnei ATCC 25931 szt. 1; 11. Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 szt. 1; 12.Szczep wzorcowy Yersinia enterocolitica ATCC 23715 szt. 1; 13.Szczep wzorcowy Enterococcus faecalis ATCC 29212 szt. 1; 14. Szczep wzorcowy Salmonella Enteritidis ATCC 13076 szt. 2;15.Szczep wzorcowy Enterobacter sakazakii ATCC 51329 szt.1; Zadanie nr 18 - Fartuch j.u SBEK CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Fartuch jednorazowego użytku szt. 500; Zadanie nr 19 - Odczynniki SBW CPV 33696300-8 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Amonu octan cz.d.a. op. 1; 2. Sól dwusodowo-magnezowa cz.d.a. EDTA C10H12N2O8Na2Mg op. 1; 3. tri-Sodu cytrynian 2 . hydrat cz.d.a., C6H5Na3O7 x 2H2O op.1; 4. Wodorotlenek sodu NaOH cz.d.a. op. 2; 5. Kwas cytrynowy 1 . hydrat CZ ; op. 1; 6. Odczynnik Nesslera; op. 2; 7. Płyn do przechowywania elektrod pehametrycznych; op. 1; 8. Oranż metylowy, wskaźnik op. 1; 9. Alkohol etylowy 96%, op. 1; Zadanie nr 20 - Wzorce fizykochemiczne SBW CPV 33696300-8 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. certyfikowany wzorzec do pomiaru przewodnictwa elektrolitycznego (c=0.001 mol/l) w oparciu o materiał odniesienia z NIST i PTB op. 1; 2. certyfikowany wzorzec do pomiaru przewodnictwa elektrolitycznego (c=0.01 mol/l) w oparciu o materiał odniesienia z NIST i PTB op. 1; 3. Roztwór barwy 500 mg Pt/l (500 jednostek Hazena) op. 1; 4. wzorzec pH=4,01 op. 1; wzorzec pH=10,01 op.1; 6. Fluorki, roztwór wzorcowy 1000 mg/l F op. 1; 7. R-r wzorcowy jonów chlorkowych 1000 mg/l (Cl-) op. 1; Zadanie nr 21 - Testy SBW CPV 33696300-8 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Test do oznaczeń cyjanków -metoda kolorymetryczna op. 1; 2. Siarczany, test opakowanie uzupełniające do 118389, 114411 op. 3; Zadanie nr 22 -Szkło laboratoryjne SBEK CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Cylinder miarowy 100 ml, bez podstawy, z wylewką; szt. 100; 2. Cylinder miarowy, pojemność 50 ml, ze szlifem, bez korka oraz bez plastikowej podstawy szt. 50; 3. Kolba pomiarowa, ze szlifem, pojemność 1000 ml, z korkiem PP, szlif 24/29; szt. 8; 4. Butelka ze szkła bezbarwnego, szeroka szyjka ze szlifem, korek drążony, poj. 250ml szt. 100; Zadanie nr 23 - Gotowe płytki odciskowe i sedymentacyjne do monitoringu czystości SBW CPV 33698100-0 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) op. 6; 2. Gotowe płytki sedymentacyjne do monitoringu czystości powietrza (ogólna liczba drobnoustrojów) op. 4; Zadanie nr 24 - Środki ochrony indywidualnej i środki czystości SBW CPV 34837000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Maseczka chirurgiczna szt. 50; 2. Fartuch jednorazowego użytku z flizeliny szt. 100; 3. Recznik papierowy -listki szt. 10; 4. Lignina arkuszach kg. 10; Zadanie nr 25 - Ezy jednorazowe SBW CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Eza bakteriologiczna sterylna jednorazowego użytku o poj. oczka 1 ul szt. 1300; 2. Eza bakteriologiczna sterylna jednorazowego użytku o poj. oczka 10 ul szt. 200; 3. Eza bakteriologiczna sterylna jednorazowego użytku o poj. oczka 10 ul szt. 200; Zadanie nr 26 - Osocze królicze SBW CPV 33651500-3 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Osocze królicze liofilizowane op. 10; Zadanie nr 27 - Filtry do aparatu Millipore SBW CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Filtry membranowe sterylne, w taśmach do podajnika EZ PAK f-my MILLIPORE op/600szt. 4x150szt 4200; Zadanie nr 28- Wkłady do filtrów wody SBW CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Złoże demineralizujace (MB 400) razem z plastikową obudową szt. 2; 2. Membrana osmotyczna (100 gpd Osmonics) szt. 4; 3. Złoze demineralizujące (jonit do dejonizatora Demiwa 5 roi) kg 6; Zadanie nr 29 - Rękawiczki SBW CPV 18424300-0 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Rękawiczki lateksowe pudrowane jednorazowe, rozmiar średni op. 8; 2. Rękawiczki winylowe pudrowane jednorazowe, rozmiar średni op. 3; Zadanie nr 30 - Materiały laboratoryjne SBW CPV 38437000-7 lp.; nazwa produktu; j.m.; ilość; 1. Papier termiczny do drukarki Kafka SQ szt. 10; 2. Papier termiczny do wewnętrznej drukarki do EPOLL-20 ECO szt. 5; 3. Taśma do drukarki Panasonic KX-P1150 szt.1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336981000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.visacom.pl/psse_ketrzyn
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach