Przetargi.pl
Dostawa materiałów laboratoryjnych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, pl. marsz. J. Piłsudskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 7542140 , fax. 0-89 7542141
 • Data zamieszczenia: 2016-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie
  pl. marsz. J. Piłsudskiego 5 5
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 7542140, fax. 0-89 7542141
  REGON: 00059446500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.visacom.pl/psse_ketrzyn
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Inspekcja Sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów laboratoryjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1- Odczynniki chemiczne SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Kwas solny 36% op. 4 2. Roztwór buforowy pH 4.01 op. 2 3. Roztwór buforowy pH 7,00 op. 2 4. Gliceryna bezwodna cz.d.a. (glicerol) op. 1 5. di-sodu wodorofosforan 12 hydrat cz.d.a op. 1 6. Kwas octowy lodowaty, 99% op. 1 7. Sodu selenin kwaśny cz.d.a (wodoroselenian (IV) sodu) NaHSeO3 op. 1 8. Azotan potasu cz.d.a op. 1 9. Płyn do przechowywania elektrod pehametrycznych op. 1 10. 4-dimetyloaminobenzaldehyd cz.d.a op. 1 11. Szczawian disodu cz.d.a C2Na2O4 op. 1 12. Chlorek magnezu 6-hydrat cz.d.a MgCl2 x 6H2O op. 1 13. Kreatyna (N-amidynosarkozyna) 1-hydrat 99% op. 1 14. 1-naftol cz.op. 1 Zadanie nr 2- Testy i akcesoria SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Test do wykrywania aktywności oksydazy cytochromowej wytwarzanej przez mikroorganizmy op. 4 2. Test na katalazę op. 4 3. Szybki test lateksowy do wykrywania i identyfikacji szczepów paciorkowców grupy A, B, C, D (w tym enterokoków), F i G wg Lancefield. zestaw 2 4. Szybki test lateksowy do identyfikacji Streptococcus pneumoniae zestaw 1 5. Szybki test lateksowy do identyfikacji Campylobacter spp. zestaw 2 6. System do biochemicznej identyfikacji manualnej gronkowców zestaw 1 7. System do biochemicznej identyfikacji manualnej paciorkowców zestaw 1 8. System do biochemicznej identyfikacji manualnej bakterii niefermentujących glukozy zestaw 1 9. System do biochemicznej identyfikacji manualnej bakterii Neisseriaceae i Haemophilus zestaw 1 10. Test na hipuran sodu op. 2 11. Test na octan indoksylu (Indoxyl Test) op. 2 12. Test ONPG op. 1 Zadanie nr 3- Płytki do monitoringu SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) op. 12 2. Gotowe płytki odciskowe z agarem Sabouraud z 4% dekstrozą i nuetralizatorami do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba pleśni i drożdży) op. 8 3. Gotowe płytki sedymentacyjne do monitoringu czystości powietrza (ogólna liczba drobnoustrojów) op. 5 4. Gotowe płytki sedymentacyjne do monitoringu czystości powietrza (ogólna liczba pleśni i drożdży) op. 5 Zadanie nr 4- Podłoża sypkie i suplementy SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Agar z ksylozą, lizyną i dezoksycholanem (agar XLD) op. 1 2. Salmonella-Shigella agar (agar SS) op. 15 3. Suplement selektywny do pożywki agar Oxford wybiórczy dla Listeria op. 1 4. Zbuforowana woda peptonowa op. 3 5. Dodatek selektywny do bulionu Frasera op. 2 6. Dodatek selektywny do bulionu pół-Frasera op. 3 7. Bulion Frasera (podstawa) op. 1 8. Pożywka Chromogenic Listeria agar (ISO) - podstawa op. 2 9. Dodatek selektywny do podstawy pożywki Chromogenic Listeria agar op. 2 10. Dodatek różnicujący do podstawy pożywki Chromogenic Listeria agar op. 2 11. Agar z cefsulodyną, irgasanem, nowobiocyną (agar CIN) - podstawa op.1 12. Dodatek selektywny do pożywki agar CIN (podstawa) op. 1 13. Pożywka mTSB + N (zmodyfikowany bulion tryptonowo-sojowy z nowobiocyną) op. 1 14. Podłoże CCDA (podstawa) op. 1 15. Dodatek selektywny do pożywki CCDA (podstawa) op. 2 16. Hektoen enteric agar op. 18 17. Pożywka z seleninem sodu (SF) op. 2 18. Agar bakteriologiczny op. 1 19. Agar półpłynny do badania ruchliwości drobnoustrojów (motility test medium) op. 1 20. Agar PCA (agar z ekstraktem drożdżowym i glukozą) op. 1 21. Agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, solami żółci i glukozą (VRBD-agar) op. 1 22. SMAC agar (podstawa) - pożywka agarowa MacConkey z cefiximem, tellurynem, sorbitolem op. 1 23. CT-suplement op.1 24. Bulion z irgasanem, tikarcyliną i chloranem potasu (ITC bulion) - podstawa op. 1 25. Suplement selektywny do pożywki ITC op. 1 26. Fluorocult E.coli O157:H7 agar op. 1 27. Suplement selektywny do pożywki DRBC op. 1 28. Agar na Dnazę z zielenią metylową op. 1 Zadanie nr 5- Podłoża sypkie i suplementy SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Bulion z peptonem, sorbitolem i solami żółci (PSB) op. 1 2. Pożywka do fermentacji weglowodanów (podstawa) op. 1 3. Agar kazeinowo-sojowy (podstawa) op. 1 4. Agar z żółcią i eskuliną op. 1 5. Podłoże Giolitti-Cantoni op. 1 6. Siarczan polimyksyny B - 1 000 000 IU op. 2 7. Agar SSDC (AGAR Salmonella/Shigella z dezoksycholanem sodu i chlorkiem wapnia) op. 1 8. Pożywka z mocznikiem i tryptofanem op. 1 9. Bulion kazeinowo-sojowy z ekstraktem drożdżowym (TSYEB) op. 1 10. Agar kazeinowo-sojowy z ekstraktem drożdżowym (TSYEA) op. 1 11. Odczynnik Kovacsa (do wykrywania indolu wytwarzanego przez mikroorganizmy przy identyfikacji drobnoustrojów) op. 1 12. Zestaw do mikrobiologicznych badań tusz zwierząt w kierunku Salmonella; zestaw 30 13. Podłoże z żółcią i zielenią brylantową op. 1 14. Bulion mózgowo-sercowy op. 1 15. Podłoże trójcukrowe z cytrynianem żelaza (TSI) op. 1 16. Zestaw odczynników do wykrywania azotynów zestaw 1 17. Podłoże z mocznikiem wg Christensena op. 1 18. Pożywka agarowa z glukozą op. 1 19. Pożywka EC op.1 20. Agar odżywczy C op. 1 21. Zbuforowany roztwór soli fizjologicznej (PBS) op. 2 22. Agar odżywczy wg ISO 21528-1 op. 1 23. Woda tryptonowa op. 1 24. Pożywka z mocznikiem wg Christensena w modyfikacji Hormaeche i Munilla op.1 25. Pożywka z malonianem op. 1 26. Pożywka TSA (agar TSA) op. 1 27. Bulion kazeinowo-sojowy (TSB) op. 1 28. Ekstrakt wołowy op. 1 29. Sacharoza cz.d.a op. 1 30. Laktoza 1-hydrat cz.d.a op. 1 31. Glukoza bezwodna cz.d.a. op.1 32.Ornityna (chlorowodorek) op. 1 Zadanie nr 6- Płytki Petriego sterylne SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Płytki Petriego STERYLNE jednorazowego użytku o wymiarach: średnica {mm} 90 i wysokość {mm} 16,2 szt. 25000 Zadanie nr 7- Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Eza bakteriologiczna sterylna jednorazowego użytku o pojemności oczka 1 mikrolitra szt. 2000 2. Eza bakteriologiczna sterylna jednorazowego użytku o pojemności oczka 10 mikrolitrów szt. 700 3. Pipeta sterylna wielomiarowa o pojemności 2 ml szt. 2000 4. Pipeta sterylna wielomiarowa o pojemności 1 ml szt. 1000 Zadanie nr 8- Surowice diagnostyczne SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica HM szt. 5 2. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica CO szt. 2 3. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica EO szt. 1 4. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica O9 szt. 1 5. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica DO szt. 2 6. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica AO szt. 1 7. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica BO szt. 2 8. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica O8,20 szt. 1 9. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica O1,3,19 szt. 1 10. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica O15 szt. 1 11. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica Hgm szt. 3 12. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica O46 szt. 2 13. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica Hm szt. 1 14. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica O4 szt. 2 15. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica Hi szt. 1 16. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica H2 szt. 1 17. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica Hs szt. 1 18. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica Hq(ku) szt. 2 19. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica Ht szt. 1 20. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica H6 szt. 1 21. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica H7 szt. 1 22. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica Hr szt. 1 23. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA SALMONELLA DO AGLUTYNACJI SZKIEŁKOWEJ - Surowica O6,7 szt. 1 24. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA Shigella boydii 12-15 szt. 1 25. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA Shigella dysenteriae 1 szt. 1 26. SUROWICA DIAGNOSTYCZNA Shigella dysenteriae 2 szt. 1 27.SUROWICA DIAGNOSTYCZNA Shigella dysenteriae 3-8 szt. 1 Zadanie nr 9- Podłoża dla Salmonella SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Podłoże miękkie wg Garda do identyfikacji antygenów rzęskowych bakterii Salmonella op. 2 2. Podłoże agarowe 1,5% do identyfikacji antygenów somatycznych bakterii Salmonella op. 4 Zadanie nr 10- Szkło laboratoryjne i inne akcesoria SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Zlewka wysoka z wylewem szt. 10 2. Zlewka wysoka z wylewem szt. 20 3. Zlewka wysoka z wylewem szt. 10 4. Rurki Durhama szt. 500 5. Zlewka wysoka z wylewem szt. 10 6. Zlewka wysoka z wylewem szt. 10 7. Probówka szklana mała szt. 300 8. Probówka szklana szt. 300 9. Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką szt. 15 10. Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką szt. 10 11. Gumowy kapturek do pipet op. 3 12. Kartonowe pudełko do zamrażarki szt. 3 13. Przekładka do pudełka kartonowego do zamrażarki szt. 3 Zadanie nr 11- Szczepy wzorcowe SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Szczep wzorcowy Campylobacter jejuni ATCC 29428 szt. 1 2. Szczep wzorcowy Haemophilus influenzae ATCC 49766 szt.1 3. Szczep wzorcowy Shigella sonnei ATCC 25931 szt. 1 4. Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 szt.1 5. Szczep wzorcowy Yersinia enterocolitica ATCC 23715 szt. 1 Zadanie nr 12- Rękawice diagnostyczne, ochronne SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. LATEKSOWE diagnostyczne, ochronne rękawice op. 30 2. WINYLOWE diagnostyczne, ochronne rękawice op. 20 3. Syntetyczne NITRYLOWE diagnostyczne, ochronne rękawice op.15 Zadanie nr 13- Artykuły do sterylizacji SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Paski TST op. 7 2. Rurki Browne`a op. 4 3. Sporale A op. 36 4. Sporale S op. 2 Zadanie nr 14- Środki myjące, dezynfekcyjne, iine materiały pomocnicze SBEK/SBMŻ, SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Półmaska p/pyłowa szt. 100 2. Maseczka chirurgiczna szt. 500 3. Wata celulozowa (lignina) kg 60 4. Gaza pakiet 200 5. Wata bawełniana kg 100 6. Preparat w tabletkach o działaniu dezynfekcyjnym op. 4 7. Uniwersalny preparat dezynfekcyjny op. 10 8. Plyn do myjki ultradźwiękowej MUCASOL op. 2 9. Folia aluminiowa 20 kg rulon 3 10. Szybko działający alkoholowy preparat dezynfekcyjny Incidin Liquid spray litr 50 11. Płyn o działaniu antybakteryjnym 2- propanol 70% do dezynfekcji przedmiotów i powierzchni litr 15 12. Roztwór do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk szt. 6 13. Fatuch z fizeliny, niesterylny szt. 200 14. Fartuch jednorazowego użytku z flizeliny op. 5 Zadanie nr 15- Zestaw hodowlano- identyfikacyjny SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Bulion Muller-Kauffmanna z czterotionianem i nowiobiocyną (MKTTn) op. 5 2. Agar Columbia z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej op. 14 3. Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida op. 4 4. Podłoże chromogenne do identyfikacji Staphylococcus aureus op. 6 5. Zestaw do barwienia metodą Grama zestaw 1 6. Agar Mueller-Hintona 2 op. 20 7. Mueller-Hinton agar z dodatkiem 5% odwłóknionej KRWI KOŃSKIEJ i 20 mg/L beta-NAD (podłoże MH-F) op. 10 8. Zestaw GENbag do hodowli bakterii wymagających do wzrostu obecności atmosfery 5% CO2 zestaw 8 9. Agar czekoladowy dla Haemophilus op. 6 10. CampyGen - saszetki - generatory warunków mikroaerofilnych op. 8 11. Test biochemiczny pozwalający na identyfikację pałeczek Listeria zestaw 3 12. Skala McFarlanda zestaw 3 13. Roztwór fizjologicznego chlorku sodu (roztwór NaCl 0,85%) op. 3 14. Bulion mózgowo-sercowy op. 2 15. Bulion Todd-Hewitta z antybiotykami op. 2 16. Agar Yersinia CIN op. 3 17. Agar chromID OXA-48 op. 1 18. Agar chromID VRE op. 1 19. Agar czekoladowy z PolyVitexem (VCAT3) op. 3 20. Agar chromID CARBA op. 1 21. Agar Mueller-Hintona z kloksacyliną (CLOXA) op. 4 22. Agar chromID ESBL op. 1 Zadanie 16- Lateks EPEC, E. coli O157, VTEC SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość A Zestaw odczynników diagnostycznych do identyfikacji O antygenów enteropatogennych pałeczek Escherichia coli: 1 odczynnik wieloważny A szt. 2 2 odczynnik wieloważny B szt. 2 3 odczynnik wieloważny C szt. 2 4 lateks kontrolny szt. 2 5 Odczynnik jednoważny A: O26 szt. 1 6 Odczynnik jednoważny A: O55 szt. 1 7 Odczynnik jednoważny A: O111 szt. 1 8 Odczynnik jednoważny A: O127 szt. 1 9 Odczynnik jednoważny A: O142 szt. 1 10 Odczynnik jednoważny B: O86 szt. 1 11 Odczynnik jednoważny B: O119 szt. 1 12 Odczynnik jednoważny B: O124 szt. 1 13 Odczynnik jednoważny B: O125 szt. 1 14 Odczynnik jednoważny B: O126 szt. 1 15 Odczynnik jednoważny B: O128 szt. 1 16 Odczynnik jednoważny C: O25 szt. 1 17 Odczynnik jednoważny C: O44 szt. 1 18 Odczynnik jednoważny C: O114 szt. 1 19 antygen kontrolny po 1 sztuce dla każdej grupy (czyli A, B, C) odczynników jednoważnych szt. 3 B Odczynnik diagnostyczny dla Escherichia coli O157 szt. 2 1 Odczynnik kontrolny dla Escherichia coli O 157 szt. 2 2 antygen kontrolny dla E.coli O157 szt. 2 3 Pałeczki do wykonania oznaczenia szt. 1000 4 Płytki szklane do oznaczeń szt. 30 C Lateks VTEC zestaw 2 Zadanie nr 17- Worki sterylne SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Worki do stomachera szt. 500 2. Woreczki do pobierania i transportu próbek żywności szt.200 Zadanie 18- Worki i pojemniki na odpady SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Worki do usuwania i utylizacji odpadów, jednorazowe op. 10 2. Pojemnik jednorazowego użytku na odpady medyczne z przeznaczeniem do utylizacji o pojemności od 2 do 2,5 litra szt. 250 3. Pojemnik na odpady zbiorczy o pojemności 60 litrów szt. 4 Zadanie nr 19- Pojemniki i zestawy do pobierania próbek SBEKSBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies bezwęglowym szt. 10000 2. Wymazówka sterylna op. 4 3. Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies węglowym szt. 1000 Zadanie nr 20- Krążki antybiogramowe i diagnostyczne SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1.Krążki antybiogramowe - AMIKACYNA 30 mikrogramów op. 1 2. Krążki antybiogramowe AMPICYLINA 2 mikrogramy op. 1 3. Krążki antybiogramowe AMPICYLINA 10 mikrogramów op. 1 4. Krążki antybiogramowe PIPERACYLINA/TAZOBACTAM 36 (30-6) mikrogramów op. 1 5. Krążki antybiogramowe KLOKSACYLINA 5 mikrogramów op. 1 6. Krążki antybiogramowe GENTAMYCYNA 10 mikrogramów op. 1 7. Krążki antybiogramowe TOBRAMYCYNA 10 mikrogramów op. 1 8. Krążki antybiogramowe NETYLMYCYNA 10 mikrogramów op. 1 9. Krążki antybiogramowe LEWOFLOKSACYNA 5 mikrigramów op. 1 10. Krążki antybiogramowe KLINDAMYCYNA 2 mikrogramy op. 1 11. Krążki antybiogramowe MEROPENEM 10 mikrogramów op. 1 12.Krążki antybiogramowe IMIPENEM 10 mikrogramów op. 1 13. Krążki antybiogramowe RIFAMPICYNA 5 mikrogramów op. 1 14. Krążki antybiogramowe CIPROFLOKSACYNA 5 mikrogramów op. 1 15. Krążki antybiogramowe TRIMETOPRIM/SULFAMETOKSAZOL 1,25/23,75 mikrogramów op. 1 16. Krążki antybiogramowe ERYTROMYCYNA 15 mikrogramów op. 1 17. Krążki antybiogramowe AZLOCYLINA 75 mikrogramów op. 1 18. Krążki diagnostyczne SP do różnicowania Streptococcus pyogenes op. 2 19. rążki diagnostyczne Op do różnicowania Streptococcus pneumoniae op. 2 20. rążki diagnostyczne EF do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium op. 2 21.Krążki diagnostyczne F do różnicowania bakterii rodzaju Staphylococcus od Micrococcus op. 2 22. Krążki diagnostyczne N do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus op. 2 23. Krążki diagnostyczne BC do różnicowania bakterii z rodzaju moraxella od bakterii rodzaju Neisseria op. 2 24. Krążki diagnostyczne BV op. 1 25. Krążki diagnostyczne BX op. 1 26.Krążki diagnostyczne BVX op. 1 27. Krążki diagnostyczne EDTA op. 1 28. Krążki diagnostyczne Z KWASEM BORONOWYM op. 1 29. Krążki diagnostyczne Cefinase op. 1 Zadanie nr 21- Testy na adenowirusy i rotawirusy SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Zestaw do wykrywania rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału zestaw 6 Zadanie nr 22- E- testy SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips amoksycylina/kwas klawulanowy (AMC) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 2. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips ampicylina (AMP) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 3. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips ceftazydym (CAZ) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 4. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips ciprofloksacyna (CIP) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 5. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips gentamycyna (CN) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 6. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips imipenem (IPM) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 7. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips meropenem (MEM) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 8. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips penicylina G (P) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 9. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips amoksycylina (AML) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 10. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips klindamycyna (DA) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 11. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips erytromycyna (E) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 12. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips amikacyna (AK) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 13. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips cefotaksym (CTX) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 14. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips lewofloksacyna (LEV) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 15. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips ceftriakson (CRO) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 16. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips wankomycyna (VA) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 17. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips kolistyna (CS) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 18. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips oksacylina (OX) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 19. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips fosfomycyna 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 20. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips aztreonam (ATM) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 21. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips gentamycyna 1024 - 0,06 mikrogramów /mL op. 1 22. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips penicylina G (P) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 Zadanie nr 22- E- testy SBEK/SBMŻ Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips amoksycylina/kwas klawulanowy (AMC) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 2. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips ampicylina (AMP) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 3. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips ceftazydym (CAZ) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 4. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips ciprofloksacyna (CIP) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 5. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips gentamycyna (CN) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 6. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips imipenem (IPM) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 7. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips meropenem (MEM) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 8. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips penicylina G (P) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 9. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips amoksycylina (AML) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 10. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips klindamycyna (DA) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 11. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips erytromycyna (E) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 12. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips amikacyna (AK) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 13. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips cefotaksym (CTX) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 14. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips lewofloksacyna (LEV) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 15. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips ceftriakson (CRO) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op. 1 16. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips wankomycyna (VA) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 17. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips kolistyna (CS) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 18. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips oksacylina (OX) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 19. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips fosfomycyna 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 20. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips aztreonam (ATM) 256 - 0,015 mikrogramów /mL op. 1 21. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips gentamycyna 1024 - 0,06 mikrogramów /mL op. 1 22. Plastikowe paski z gradientem antybiotyku M.I.C. Evaluator Strips penicylina G (P) 32 - 0,002 mikrogramów /mL op.1 Zadanie nr 23- Odczynniki chemiczne i wzorce SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Di Sodu wersenian 0,01 Mol/L roztwór mianowany (0,02N)+/- 2% . op. 2 2. Wodorotlenek sodu NaOH cz.d.a op. 1 3. Amoniak 25% (woda amoniakalna) czda op.1 4. Kwas octowy lodowaty min.99,5% czda op. 1 5. Kwas solny 35-38% czda; op. 2 6. Srebra azotan 0,02 mol/l (0,02 N) ?0,2% r-r mianowany op. 2 7. Wodoru nadtlenek roztwór 30% CZ op.1 8. Odczynnik Nesslera op. 6 9. Di Sodu wersenian 2 hydrat czda op. 1 10. Chlorowodorek hydroksyloaminy czda, ACS, ISO, odczynnik FP op. 1 11. Amonu octan czda op. 1 12. TitraFix(TM) di-Sodu szczawian 0,05 MOL/L (0,1 N) odważka analityczna (ciecz) op. 1 13. Sól dwusodowo-magnezowa EDTA C10H12N2O8Na2Mg czda op. 1 14. Potasu chlorek czda op. 1 15. Czerwień metylowa 0,1% w etanolu op. 1 16. Alkohol etylowy 96%; cz.d.a; op. 1 17. R-r wzorcowy jonu azotu amonowego 1000 mg/l op. 1 18. R-r wzorcowy jonu azotu azotynowego 1000 mg/l op. 1 19. R-r wzorcowy jonu azotu azotanowego 1000 mg/l op. 1 20. R-r wzorcowy jonu żelaza 1000 mg/l (Fe3+) op. 1 21. R-r wzorcowy jonu manganu 1000 mg/l (Mn2+) op. 1 22. R-r wzorcowy jonu siarczanów 1000 mg/l (SO42-) op. 1 23. wzorzec twardości ogólnej wody c=10mmol/dm3 CaCO3 op. 2 24. R-r wzorcowy barwy (roztwór platynowo-kobaltowy) 500 HAZEN op. 1 25. R-r wzorcowy jonów chlorkowych w wodzie 1000 mg/l (Cl-) op. 4 26. Roztwór buforowy pH 7,00?0,01 op. 1 27. Roztwór buforowy pH 9,21?0,02 op. 1 28. Roztwór standardowy fluorków stężenie 10 mg /L (NIST) op. 1 29. Roztwór standardowy fluorków stężenie 1 mg /L (NIST) op. 1 30. Roztwór standardowy fluorków stężenie 0,2 mg /L (NIST) op. 1 31. Wzorzec konduktometryczny o przewodności elektrycznej właściwej 0,0720 S/m (simens na m) - typ 0,005D op. 2 32. wzorzec pH=4,01?0,01 (25 st.C) do kalibracji pehametru op. 2 33. wzorzec pH=7.00?0,01(25 st.C) do kalibracji pehametru op. 2 34. wzorzec pH=10.01?0,02 (25 st.C) do kalibracji pehametru op. 2 Zadanie 24- Testy, roztwory Mercka SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Test do oznaczeń cyjanków -metoda kolorymetryczna op. 1 2. Siarczany, test opakowanie uzupełniające do 118389, 114411 op. 1 3. Test do wykrywania aktywności oxydazy cytochromowej wytwarzanej przez mikroorganizmy op. 4 Zadanie nr 25- Płytki do monitoringu środowiska SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Gotowe płytki odciskowe z agarem tryptozowo-sojowym (TSA) wraz z substancjami neutralizującymi do monitoringu czystości powierzchni (ogólna liczba drobnoustrojów) op. 12 2. Gotowe płytki sedymentacyjne do monitoringu czystości powietrza (ogólna liczba drobnoustrojów) op.6 Zadanie nr 26- Materiały i odczynniki do testów IDEXX SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Sterylne, plastikowe buteleczki do pobierania próbek wody z dodatkiem środka p/pienieniu - do testu Colilert-18 op.3 2. Wzorzec zabarwienia dla testu Quanti-Tray2000 szt. 2 3. Porcjowane podłoża do wykrywania E.coli i bakterii grupy coli (Colilert 18) op. 3 4. Tacki plastikowe Quanti-Tray 2000 op. 3 5. Porcjowane podłoża do wykrywania Pseudomonas aeruginosa op. 2 6. Sterylne, plastikowe buteleczki do pobierania próbek wody z dodatkiem środka p/pienieniu - do testu Pseudalert op. 2 7. Porcjowane podłoża do wykrywania Enterokoków (Enterolert DW) do badania 100 ml próbek wody op. 2 8. Sterylne, plastikowe buteleczki do pobierania próbek wody z dodatkiem środka p/pienieniu - do testu Enterolert DW op. 2 9. Zestaw kultur bakteryjnych do kontroli podłoża Colilert-18 op. 2 10. Zestaw kultur bakteryjnych do kontroli podłoża Enterolert DW op. 2 11. Zestaw kultur bakteryjnych do kontroli podłoża Pseudalert op. 2 Zadanie 27- Kriobank SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. System do przechowywania, kolekcjonowania i odzyskiwania szczepów w stanie zamrożenia zestaw 1 Zadanie 28- Szczepy SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Szczep wzorcowy Escherichia coli WDCM 00013 ATCC 25922 szt 1 2. Szczep wzorcowy Escherichia coli WDCM 00090 ATCC 11775 szt 1 3. Szczep wzorcowy Enterococcus faecalis WDCM 00009 ATCC 19433 szt 1 4. Szczep wzorcowy Enterococcus faecium WDCM 00177 ATCC 6057 szt 1 5. Szczep wzorcowy Enterococcus aerogenes WDCM 00175 ATCC 13048 szt 1 6. Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 WDCM 00024 szt 1 7. Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 WDCM 00025 szt 1 8. Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus WDCM 00034 ATCC 25923 szt 1 9. Szczep wzorcowy Klebsiella pneumoniae WDCM 00206 ATCC 31488 szt 1 10. Szczep wzorcowy Clostridium bifermentans WDCM 00079 NCTC 506 szt 1 11. Szczep wzorcowy Clostridium perfringens WDCM 00007 ATCC 13124 szt 1 12. Szczep wzorcowy Bacillus subtillis subsp. Spizzizeni WDCM 00003 ATCC 6633 szt 1 Zadanie nr 29- Filtry do aparatu Millipore SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Filtry membranowe sterylne, w taśmach do podajnika EZ PAK f-my MILLIPORE op. 7 2. Leje jednorazowe z podziałką + filtry membranowe( do 3-stanowiskowego aparatu Millipore do filtracji wody) op. 3 3. Leje jednorazowe z podziałką + filtry membranowe( do 3-stanowiskowego aparatu Millipore do filtracji wody) op. 1 Zadanie nr 30- Butelki PET jednorazowego użytku SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Butelka sterylna 250 ml z zawartością tiosiarczanu sodu - 20 mg /L szt 2000 Zadanie 31- Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Pojemnik wielokrotnego użytku na końcówki do pipet automatycznych o poj. 1000 mikrolitrów szt 2 2. Pipeta sterylna wielomiarowa o pojemności 2 ml szt. 100 3. Końcówki do pipety cyfrowej Transferpette electronic o zakresie pojemności 500-5000 mikrolitrów op. 2 4. Końcówki do pipety cyfrowej Transferpette S zakresie pojemności 100-1000 mikrolitrów op. 1 5. Pojemnik wielokrotnego użytku na końcówki do pipet automatycznych o poj. 1000 mikrolitrów szt 2 Zadanie nr 32- Surowice- osocze królicze SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Osocze królicze liofilizowane op.4 Zadanie 33- Szkło laboratoryjne SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Cylinder miarowy, szklany, pojemność 50 ml, kl.A, bez podstawy, z korkiem szt 30 2. Cylinder miarowy, szklany, pojemność 50 ml, kl.A, ze szklaną stopką szt 5 3. Cylinder miarowy wysoki 100ml, klasa A bez podstawy, z wylewką, szt 5 4. Pipeta wielomiarowa, szklana, pojemność 5 ml, kl.AS szt 50 5. Pipeta wielomiarowa, szklana, pojemność 10 ml, kl.AS szt 50 6. Pipeta wielomiarowa, szklana, pojemność 2 ml, kl.AS szt 10 7. Kolba pomiarowa, kl.A, korek PP, ze szlifem, pojemność 50 ml, szlif 12/21; szt 10 8. Kolba pomiarowa, kl.A, korek PP, ze szlifem, pojemność 100 ml, szlif 12/21; szt 10 9. Kolba pomiarowa, kl.A, korek PP, ze szlifem, pojemność 200 ml, szlif 14/23; szt 10 10. Kolba pomiarowa, kl.A, korek PP, ze szlifem, pojemność 250 ml, szlif 14/23; szt 10 11. Kolba pomiarowa, kl.A, korek PP, ze szlifem, pojemność 500 ml, szlif 19/26; szt 10 12. Kolby stożkowe Erlenmayera bez szlifu, poj 100 ml szt 10 13. Kolby stożkowe Erlenmayera bez szlifu, poj 250 ml szt 20 14. Zlewki szklane niskie,poj 150 ml szt 10 15. Korki silikonowe do probówek szt 100 16. Probówki szklane proste szt 100 17. Probówki szklane proste szt 100 Zadanie nr 34- Podłoże gotowe w butelkach SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Podłoże m-CP do oznaczania liczby Clostridium perfringens (komórek wegetatywnych oraz spor) w próbkach wody. but 6 Zadanie 35- Artykuły do sterylizacji SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Rękaw papierowo-foliowy rulon 2 2. Papier krepowy miękki op 1 Zadanie nr 36- Materiały laboratoryjne SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Adapter silikonowy do Pipetora accu-jet pro szt. 3 2. paski wskaźnikowe pH-Fix, pH 0-14 czteropolowe ze skalą barw op. 2 3. paski wskaźnikowe pH-Fix, pH 6,0-10 dwupolowe ze skalą barw op. 2 Zadanie nr 37- Środki myjące, dezynfekcyjne inne materiały pomocnicze SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Koncentrat uniwersalny do myjek ultradźwiękowych-neutralny op. 2 2. Szybko działający preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego i innych powierzchni odpornych na działanie alkoholu op.15 3.Wata celulozowa (lignina) kg 10 Zadanie 38- Worki i pojemniki na odpady medyczne SBW Lp. Nazwa produktu j.m. ilość 1. Worki do usuwania i utylizacji odpadów, jednorazowe op. 3 2. Pojemnik jednorazowego użytku z etykietą na odpady medyczne z przeznaczeniem do utylizacji o pojemności 1,2 -1,5 litra szt. 30 Zadanie 39- Rękawiczki jednorazowe SBW Lp. Nazwa produktu j.m.ilość 1. Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe jednorazowe, rozmiar S, op. 7 2. Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe jednorazowe, rozmiar M op. 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336981000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.visacom.pl/psse_ketrzyn
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach