Przetargi.pl
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Przedszkola nr 5 w Wieliczce na rok 2023

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 IM. BRATA ALOJZEGO KOSIBY W WIELICZCE ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Wincentego Pola 23
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 294 91 68
 • Data zamieszczenia: 2023-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 IM. BRATA ALOJZEGO KOSIBY W WIELICZCE
  ul. Wincentego Pola 23
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. +48 12 294 91 68
  REGON: 120983136
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Przedszkola nr 5 w Wieliczce na rok 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do Przedszkola nr 5 w Wieliczce na rok 2023
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach