Przetargi.pl
dostawa nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych

Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3-go Maja 54
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7619150, 7616288 , fax. 075 7619224
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Karpaczu
  ul. Konstytucji 3-go Maja 54 54
  58-540 Karpacz, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7619150, 7616288, fax. 075 7619224
  REGON: 23082155200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karpacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu do wywozu śmieci, typu śmieciarka na podwoziu dwuosiowym: 1) Podwozie - szczegółowe wymagane parametry techniczne: a) podwozie fabrycznie nowe- rok produkcji 2010, b) dopuszczalna masa całkowita 16 ton , dwuosiowe 4x2, c) rozstaw osi 3500-3600 mm, d) silnik spełniający normy emisji spalin EURO 5 bez stosowania AdBlue, e) maksymalny moment obrotowy min. 1000 Nm, f) skrzynia biegów manualna, min. 8-biegowa, dwuzakresowa, g) dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, h) płomieniowe urządzenie rozruchowe, i) wydech wyprowadzony do góry, j) oś przednia: przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 7,1 ton; stabilizator osi przedniej, k) oś tylna: tylne zawieszenie pneumatyczne min 11,5 ton; stabilizator osi tylnej, blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej; ECAS- regulacja wysokości zawieszenia, l) przystawka odbioru mocy napędzana bezpośrednio od silnika spełniająca wymagania zabudowy, m) hamulec osi tylnej i przedniej - tarczowe, n) hamulec postojowy z pneumatycznym wspomaganiem osi przedniej, o) układ hamulcowy z systemem ABS, p) hamulec silnikowy podwójnego działania, q) osuszacz powietrza podgrzewany, r) układ kierowniczy ze wspomaganiem, s) fabryczny immobiliser, t) koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, u) 2 akumulatory 12 V, minimum 140 Ah każdy, v) mechaniczny wyłącznik akumulatorów, w) zbiornik paliwa min. 140 litrów z zamykanym korkiem, x) koła 22,5 z oponami 295/80R, tarcze kół 10 - otworowe, y) opony z bieżnikiem szosowo-terenowym, z) kabina krótka, trzymiejscowa, aa) kolor kabiny RAL 2011, bb) komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, cc) dach otwierany mechanicznie, dd) lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, ogrzewane, ee) oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, ff) tempomat, gg) komputer pokładowy, hh) tachograf cyfrowy, ii) radio CD, jj) dodatkowo: gaśnica min. 4 kg, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny 10 t, kk) koło zapasowe zamontowane w pojeździe, 2) Zabudowa komunalna pojazdu: a) zabudowa fabrycznie nowa- rok produkcji 2010 r., b) zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym, c) ściany i podłoga skrzyni ładunkowej o prostym kształcie, d) skrzynia ładunkowa ożebrowana profilem zamkniętym, e) skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie, f) pojemność skrzyni ładunkowej 11-12 m?, g) objętość kosza zasypowego min. 1,5 m?, h) mechanizm zgniatania liniowo- płytowy, tzw. szufladowy, i) stopień zagęszczania odpadów minimum 1:5, j) możliwość zmiany ciśnienia ( stopnia zagęszczania ) w układzie hydraulicznym - przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na kilka wariantów: surowce wtórne, gabaryty, papier, komunalne, k) uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów, l) przełącznik do ustawiania dwóch prędkości podnoszenia zasypu: dla pojemników o pojemności do 240 l i powyżej, m) dwuetapowy proces podnoszenia pojemnika: I. prostopadłe unoszenie pojemnika, II. Obrót, n) czasy opróżniania pojemników: 110 litrów- max 8 s.; 1100 litrów - max 11 s, o) część tylna ( odwłok ) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie, p) siłowniki prasy zgniatającej bez wewnętrznych czujników zbliżeniowych i krańcowych, umieszczone na zewnątrz odwłoka, q) układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, r) króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym, s) kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy, t) dwa wyłączniki bezpieczeństwa, u) sterownik do automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego, v) sterowanie ręczne, w) sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka, x) sterowanie płytą wypychającą wysuwanie i wsuwanie odbywa się ze stanowiska na zewnątrz z boku skrzyni ładunkowej lub z pulpitu sterowniczego znajdującego się przy siedzeniu w kabinie kierowcy, y) możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące pracę obsługi, z) możliwość wykonania przez kierowcę auto-diagnozy sprawności układu elektrycznego z odczytem na pulpicie w kabinie pojazdu, aa) włączenie przystawki odbioru mocy poprzez sprzęgło elektromagnetyczne, bb) instalacja hydrauliczna powinna być zasilana przez pompę dwustrumieniową o wydajności min 40 l/min i 120 l/min., cc) zwis tylny maks. 2500 mm poza tylną oś podwozia (z uwzględnieniem zasypu i przy podniesionych stopniach ładowaczy), dd) możliwie maksymalny prześwit pomiędzy podłożem a dolna krawędzią odwłoka; ee) krawędź zasypu położona 1400 mm od podłoża, ff) zabudowa wielokrotnie gruntowana lakierowana w barwach określonych przez Zamawiającego, tzn. odwłok w kolorze pomarańczowym (kolor RAL 2011), pozostała część zabudowy w kolorze białym, gg) oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, cofania, kierunkowskazy, oraz światła alarmowe (kogut) z przodu i z tyłu pojazdu; hh) reflektor roboczy w odwłoku, ii) pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku, jj) błotniki kół tylnych z chlapaczami, kk) dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami (jazda do przodu przy obciążonym stopniu max 30 km/h, jazda do tyłu niemożliwa)- automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty, ll) akustyczny, ostrzegawczy system cofania, mm) układ centralnego smarowania, nn) zabudowa musi odpowiadać wytycznym dyrektywy 89/392 EWG i posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według EN 1501-1, oo) pojemnik zapewniający dostęp do czystej wody do mycia rąk(wyposażony w kranik) zamontowany na stałe pod zabudową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341445106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.karpacz.pl w BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach