Przetargi.pl
Dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-58/2017

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01809 Warszawa, ul. Cegłowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 690 247, , fax. 228 341 820
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Cegłowska 80
  01809 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 690 247, , fax. 228 341 820
  REGON: 1229869700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielanski.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-58/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa narzędzi chirurgicznych i laparoskopowych dla Szpitala Bielańskiego; Zamówienie obejmuje 8 pakietów: Pakiet 1 - narzędzia laparoskopowej 1, pakiet 2 – narzędzia chirurgiczne – Ginekologia, pakiet 3 – narzędzia laryngologiczne, pakiet 4 – narzędzia chirurgiczne – Przychodnia przyszpitalna, Zakłady, Oddziały, pakiet 5 – narzędzia Centralny Blok Operacyjny, pakiet 6 – narzędzia dla Oddziału Neurochirurgii, pakiet 7 – pistolet do mycia narzędzi, pakiet 8 - strzygarka chirurgiczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach