Przetargi.pl
Dostawa nabiału

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 36200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 309 587 , fax. 134 309 587
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie. Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. Bronisława Markiewicza
  ul. Ks. J. Bielawskiego 18
  36200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 134 309 587, fax. 134 309 587
  REGON: 30447300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-brzozow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nabiału
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa nabiału: masło 800 kg, mleko 2% op. 0,9L 80000 sztuk, ser topiony 100g 3500 sztuk, ser żółty 1100 kg, śmietana 18% 3200L, twaróg półtłusty 2800 kg, ser typu feta op. 270 g 700 sztuk, margaryna zwykła 250 g 1600 sztuk, margaryna kulinarna 250 g 100 sztuk, masło 15 g 250000 sztuk, ser naturalny 100 g 32000 sztuk, jogurt naturalny 200 g 500 sztuk, jogurt naturalny 150 g 3100 sztuk, jogurt owocowy 150 g 150000 sztuk, śmietana 30 % 350 g 300 sztuk, miks tłuszczowy 200 g 3300 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach