Przetargi.pl
Dostawa mięsa i podrobów oraz przetworów mięsnych dla potrzeb SPZLO w Raciążku

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-721 Raciążek, ul. Przedmiejska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 831 000 , fax. 542 831 003
 • Data zamieszczenia: 2021-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy
  ul. Przedmiejska 1
  87-721 Raciążek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 831 000, fax. 542 831 003
  REGON: 91086186400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzlo-raciazek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa i podrobów oraz przetworów mięsnych dla potrzeb SPZLO w Raciążku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mięsa i podrobów oraz przetworów mięsnych dla potrzeb SPZLO w Raciążku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach