Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych z umieszczeniem odpowiednich logotypów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - Zespół ds. Informacji i Promocji

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01205 Warszawa, ul. Młynarska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5784400 centrala, 5784489, , fax. 225 784 418
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
  ul. Młynarska 16
  01205 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5784400 centrala, 5784489, , fax. 225 784 418
  REGON: 1636205000019
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wupwarszawa.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych z umieszczeniem odpowiednich logotypów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - Zespół ds. Informacji i Promocji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Część I - Materiały promocyjno-reklamowe PT POWER, PT RPO WM i FP: 1. Artykuły promocyjno- reklamowe tj.: zestaw piśmienniczy z notesem, długopis w ramach PT RPO WM; 2. Artykuły promocyjno- reklamowe tj.: notes A5 z długopisem, długopis, torba papierowa format A4 w ramach PT PO WER; 3. Artykuły promocyjno- reklamowe tj.: kosmetyczka, skórzany portfel męski, skórzany portfel damski, brelok, zestaw piśmienniczy, walizka na kółkach, power bank, parasol duży, pamięć USB, składana torba na zakupy, bawełniana torba na zakupy, pojemnik na żywność, plecak, bidon, kubek ceramiczny, podróżny zestaw do szycia, zestaw do czyszczenia butów, apteczka pierwszej pomocy, parasol automatyczny składany, ponczo przeciwdeszczowe, torba sportowa, etui na smartfona/telefon, czyścik do monitorów i okularów, smycz, uchwyt do robienia zdjęć selfie, breloczek miś, ołówek z pacynką, zestaw do kolorowania, piłka plażowa, zegar ścienny ze środków Funduszu Pracy; 4. Kalendarze: kalendarz książkowy, kalendarz ścienny trójdzielny ze środków Funduszu Pracy. Część II - Materiały promocyjno-reklamowe FP: 1. Artykuły promocyjno-reklamowe tj.: maskotka miś ze środków Funduszu Pracy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga dostarczenia Próbek 10 materiałów, które podlega ocenie zgodnie z § 14 SIWZ. Zamawiający informuje, że elementy oferty wskazane w § 14 pkt 1 SIWZ nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 uPzp jako elementy służące do oceny oferty. Niedostarczenie próbek spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie 89 ust. 1 pkt 2 uPzp, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach