Przetargi.pl
Dostawa lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa wodnego z napędem 4x4

Burmistrz Gminy Kozienice ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6117100 , fax. 048 6142048
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Kozienice
  ul. Parkowa 5 5
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 048 6117100, fax. 048 6142048
  REGON: 00052374900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa wodnego z napędem 4x4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego nieużywanego, fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu lekkiego ratownictwa wodnego z napędem 4x4, o parametrach, wymaganiach technicznych, wyposażeniu i warunkach serwisowo-gwarancyjnych określonych poniżej PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Samochód terenowy, fabrycznie nowy - szt. 1 2.Nadwozie- nadwozie zamknięte, 5-cio drzwiowe na ramie sztywnej 3.Kolor nadwozia -czerwony lub biały, niemetalizowany 4.Rok produkcji-2012 5.Przebieg dopuszcza się pojazd, który był użytkowany jako auto demonstracyjne autoryzowanego dealera w Polsce z maksymalnym przebiegiem do 200 km 6.Ilość miejsc siedzących szt. 7 7.Rodzaj silnika-wysokoprężny z turbodoładowaniem 8.Pojemność silnika w cm3w przedziale od 2000 - 2500 9.Moc silnika w KW min. 90 10.Moment obrotowy Nm min. 350 przy 2000 obr. na min. 11.Norma emisji spalin- EURO 5 12.Przeniesienie napędu -nierozłączny układ napędowy 4x4, skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa, reduktor szosa-teren, możliwość blokady międzymostowego mechanizmu różnicowego 13.Tapicerka-Winylowa 14.Pojemność bagażnika L min. 1000 15.Ładowność kg min. 1000 16.Siedzenia - drugi i trzeci rząd siedzeń wyjmowany lub składany - możliwość dostosowania do przewozu ładunków o dużej objętości 17.Układ kierowniczy-wspomaganie hydrauliczne 18.Układ hamulcowy-hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym ,ABS 19.Zawieszenie-Zależne na sprężynach spiralnych przód i tył 20.Możliwości jezdne min. prześwit pojazdu niezaładowanego - 300 mm min. głębokość brodzenia - 500 mm min. kąt natarcia - 45° min. kąt zjazdu - 35° min. kąt podjazdu - 45° min. kąt zejścia - 40° min. kąt najazdu - 40° 21.Zabezpieczenie antykradzieżowe -autoalarm, Immobiliser, centralny zamek 22.Szyby atermiczne, przednie sterowane elektrycznie, tylna ogrzewana, wycieraczka tylnej szyby 23.Wnętrze -klimatyzacja manualna, osłony przeciwsłoneczne 24. a - Koła-5 szt. felg ze stopów lekkich z oponami letnimi przeznaczonymi do auta z napędem 4x4 o bardzo dobrych właściwościach terenowych do poruszania się także po drodze utwardzonej znanych marek tj. Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental, Pirelli. b - 5 szt. felg stalowych z oponami zimowymi przeznaczonymi do auta z napędem 4x4 o bardzo dobrych właściwościach terenowych do poruszania się także po drodze utwardzonej znanych marek tj. Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental, Pirelli. c - koło zapasowe zamocowane na zawiesiu rurowym 25.Holowanie -możliwość holowania przyczepy o ciężarze 3500 kg hak kulowy z regulowaną wysokością wyciągarka elektryczna o sile uciągu min 4500 kg zamontowana w zderzaku przednim stalowym z ramą chroniącą grill i reflektory 26.Wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego straży pożarnej -belka sygnalizacyjna pojazdu uprzywilejowanego z min. 3 modulowanymi tonami o mocy min 100 W ,zestaw rozgłoszeniowy ,oznakowanie zewnętrzne zgodne z przepisami, lampy stroboskopowe niebieskie po 2 szt. z przodu i z tyłu włączane osobno 27.Zabezpieczenie antykorozyjne -powłoka z poliuretanu -nakładana metodą natryskową- na progach i we wnętrzu pojazdu na podłodze do wysokości 5 cm na ściankach bocznych zabezpieczenie antykorozyjne podwozia i ramy pojazdu 28.Wyposażenie dodatkowe -osłony przeciwbłotne tył i przód, stopnie wejściowe długie, osłona dolna silnika, zestaw podręcznych narzędzi, atestowana i ważna gaśnica proszkowa, apteczka samochodowa, trójkąt ostrzegawczy wystawiany na zewnątrz pojazdu, wyprowadzony chwyt powietrza zabezpieczający silnik przed zassaniem wody -snorkel-, bagażnik dachowy wyposażony w boczne relingi + drabinka, wykładziny gumowe na podłogę dla 7 miejsc,zamontowany w kabinie radiotelefon Motorola GM 360 wraz z instalacją antenową, 29.Dokumentacja -Instrukcja obsługi samochodu w języku polskim, wyciąg ze świadectwa homologacji, karta pojazdu 1.2. Samochód musi być kompletny i wolny od wad fizycznych -konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych- i prawnych. 1.3. Samochód musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej -Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 992-. 1.4. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 1.5. Samochód musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy -Prawo o ruchu drogowym oraz spełniać wymogi europejskiej normy czystości spalin EURO 5 -Dyrektywa CEE EURO 5 2007-715-EC w zakresie emisji spalin- 1.6. Samochód musi mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu. Pojazd wykorzystywany będzie do przewozu osób i ładunków . Będzie użytkowany we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych charakterystycznych dla klimatycznej strefy umiarkowanej typu przejściowego. Użytkowany na trasach długich i krótkich odcinkach, na drogach utwardzonych i nieutwardzonych. 1.7. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu w tym- kartę pojazdu, książkę gwarancyjną pojazdu, opis gwarancji w tym także innych świadczeń należnych z mocy gwarancji w języku polskim, instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu w języku polskim, wykaz wyposażenia pojazdu. 1.8. Zaoferowany przez Wykonawcę samochód musi posiadać wyposażenie i parametry techniczne nie gorsze niż określone w rozdz. II SIWZ. 2.WYMAGANIA SERWISOWE I GWARANCYJNE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Minimalny wymagany okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - 36 miesięcy lub 100 tys. km. 2.2. Minimalny wymagany okres gwarancji na perforację nadwozia i podwozia - 72 miesiące lub 100 tys. km. 2.3. Minimalny wymagany okres gwarancji na wady powłoki lakierniczej - 36 miesięcy lub 100 tys. km. 2.4. Maksymalny czas reakcji na zgłoszone usterki lub awarie wynoszący 48 godzin od zgłoszenia. 2.5. Udzielanie bezpłatnych konsultacji w sprawie użytkowania pojazdu. 2.6. Przekazanie Zamawiającemu, na dostarczony pojazd, wykazu materiałów serwisowych wraz z określeniem najbliższej sieci serwisowej oferowanej marki pojazdu. 2.7. Przekazanie Zamawiającemu w dniu wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia: karty pojazdu, książki gwarancyjnej pojazdu, opisu gwarancji w języku polskim w tym także innych świadczeń należnych z mocy gwarancji, instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu w języku polskim, wykaz wyposażenia pojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozienice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach