Przetargi.pl
„Dostawa kruszywa wraz z jego zabudową w ramach utrzymania przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Siewierz”

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, Łysa Góra
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6742957, 6742958 , fax. 326 741 160
 • Data zamieszczenia: 2021-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz
  Łysa Góra 6
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 032 6742957, 6742958, fax. 326 741 160
  REGON: 27253593100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://siewierz.katowice.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa kruszywa wraz z jego zabudową w ramach utrzymania przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Siewierz”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa kruszywa wraz z jego zabudową w ramach utrzymania przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Siewierz”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach