Przetargi.pl
Dostawa jednego, używanego autobusu miejskiego z silnikiem spełniającym normę Euro 6.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, Aleja Wolności
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 613 288 , fax. 338 613 288
 • Data zamieszczenia: 2021-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Spółka z o.o.
  Aleja Wolności 24
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 338 613 288, fax. 338 613 288
  REGON: 72743021000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.zywiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednego, używanego autobusu miejskiego z silnikiem spełniającym normę Euro 6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa jednego, używanego miejskiego autobusu z silnikiem spełniającym normę Euro 6 o długości od 11,80 do 12,20 metra. Rok produkcji nie straszy niż 2016r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach