Przetargi.pl
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków i placów na terenie Gminy Chełm Śląski”

Gmina Chełm Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 257 503 , fax. 322 257 504
 • Data zamieszczenia: 2021-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełm Śląski
  ul. Konarskiego 2
  41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie
  tel. 322 257 503, fax. 322 257 504
  REGON: 27259334800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.chelmsl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków i placów na terenie Gminy Chełm Śląski”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymanie dróg, chodników, przystanków i placów na terenie Gminy Chełm Śląski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach