Przetargi.pl
Dostawa kruszywa na budowę dojazdu pożarowego Lamkowo

Nadleśnictwo Wipsowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, Wipsowo
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 145 200 , fax. 895 145 201
 • Data zamieszczenia: 2021-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Wipsowo
  Wipsowo
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 145 200, fax. 895 145 201
  REGON: 51054930028001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wipsowo.olsztyn.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca odpowiedzialności prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa na budowę dojazdu pożarowego Lamkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, tj. zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem następującego sortymentu: - kruszywo naturalne 0/31,5 mm w ilości 3124,23 tony; - kruszywo łamane 0/31,5 C90/3 w ilości 1870,53 tony; - brukowiec z kamienia łamanego gr. 16-20 mm w ilości 3,23 tony; - kliniec kamienny 5-25 mm w ilości 0,29 tony; - żwir w ilości 45,53 tony na plac budowy dojazdu pożarowego Lamkowo w Leśnictwie Lamkowo na nieruchomości znajdujące się w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim: działka nr 3007/1 w obrębie ewidencyjnym Derc, gminie Jeziorany oraz działki nr 3012, 3013/1 w obrębie ewidencyjnym Radosty, gminie Barczewo. Szczegółowy opis standardu jakości opisano w załączniku do SIWZ - specyfikacja techniczna kruszywa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14210000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach