Przetargi.pl
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Gryfitów w mieście Białogard

Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, ul. 1-go Maja 18
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3122310 , fax. 094 3122919
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogardu
  ul. 1-go Maja 18 18
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3122310, fax. 094 3122919
  REGON: 33092045200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialogard.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Gryfitów w mieście Białogard
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z ogrodzeniem na nowy plac zabaw przy ul. Gryfitów w Białogardzie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) montaż 1 zestawu zabawowego: rodzaj, ilość urządzeń, wyszczególnienie wymaganych elementów składowych wraz z parametrami, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia określone zostały poniżej w tabeli stanowiącej wykaz urządzeń zabawowych objętych zamówieniem. Montaż urządzeń zabawowych obejmuje: trwałe i stabilne zamontowanie urządzeń w podłożu na stalowych kotwach w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2) montaż ogrodzenia - ogrodzenie metalowe, panelowe, ocynkowane ogniowo. Konstrukcja z prętów i kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Furtka stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie. Montaż ogrodzenia na stałe w gruncie. Wymiary placu 25 x 26 (102 m ogrodzenia). 3) montaż tablicy regulaminowej - konstrukcja drewniana wykonana z impregnowanego drewna litego. Słup zakończony stalową ocynkowaną stopą kotwioną w gruncie za pomocą betonu. Tablica regulaminowa powinna być wyposażona w regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący numery telefonów alarmowych. Maksymalna wysokość urządzenia 2,3 m. 4) uporządkowanie terenu placu zabaw i terenu przyległego po przeprowadzonych robotach. Czynność ta obejmuje: wywiezienie materiałów zbędnych i odpadów, odtworzenie istniejącej nawierzchni w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych robót, wyrównanie terenu wokół urządzeń zabawowych. 3. Wykaz urządzeń objętych zamówieniem: lp. rodzaj urządzeń dane techniczne wymagane materiały montaż lokalizacja 1. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny składający się z następujących elementów: - 9 szt. wież, w tym 2 szt. z daszkami, - 2 szt. zjeżdżalni,- 1 szt. pomostu łukowego, - 1 szt. przejścia tubowego, - 2 szt. pomostu ruchomego,- 1 szt. pomostu - belki,- 3 szt. pomostów skośnych stałych,- 1 szt. drabinki poziomej skośnej,- 1 szt. kierownicy,- 1 szt. przeplotni linowej,- 1 szt. trapu pochyłego z liną,- 1 szt. liny wspinaczkowej,- 1 szt. balkoniku,- 1 szt. drabinki linowej,- 1 szt. ścianki wspinaczkowej,- 1 szt. modułu typub sklepik,- 2 szt. elementu kółko i krzyżyk. Wszystkie elementy połączone ze sobą tworząc konstrukcję zamkniętą. Wymiary zestawu: dopuszczalny przedział długość - do 11 m, szerokość - do 9 m, wysokość - do 4 m. Przy lokalizacji urządzeń należy zachować zalecane przez producenta strefy bezpieczeństwa (dopuszczalne rozbieżności w wymiarach plus minus 3%) - drewno klejone warstwowo impregnowanego próżniowo-cisnieniowo,- daszki oraz elementy zabezpieczające i ozdobne wykonane z płyty HDPE,- ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej,- liny stalowe w oplocie polipropylenowym,- przejście tubowe wykonane z rury PE,- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjni, malowane proszkowo,- rodzaj drewna modrzew- elementy złączne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.- montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta ul. Gryfitów (nowy plac zabaw). Nawierzchnia terenu - trawa 2. Bocianie gniazdo Wymiary:- Szerokość: 3500 mm,- długość 1800 mm,- wysokość 2500 mm. - konstrukcja wykonana z drewna klejonego warstwowo impregnowanego próżniowo-cisnieniowo,- belka pozioma wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,- łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej,- liny stalowe w oplocie polipropylenowym,- 1 szt. siedziska typu bocianie gniazdo,- elementy złączne zabezpieczone zaślepkami. - montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta ul. Gryfitów (nowy plac zabaw). Nawierzchnia terenu - trawa 3. Zestaw sprawnościowy Wymiary:- Szerokość: 1800 mm, - wysokość 1800 mm - konstrukcja wykonana z drewna klejonego warstwowo impregnowanego próżniowo-cisnieniowo,- górne belki poziome wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,- ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej- liny stalowe w oplocie polipropylenowym,- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,- elementy złączne zabezpieczone zaślepkami - montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych- fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta ul. Gryfitów (nowy plac zabaw) Nawierzchnia terenu - trawa 4. Bujak koniczynka Wymiary:- Szerokość: 1000 mm,- wysokość 1000 mm - główny element konstrukcyjny stanowi sprężyna zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo,- siedzisko w kształcie koniczynki wykonane z płyty HDPE,- elementy złączne zabezpieczone zaślepkami - montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych - fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta ul. Gryfitów (nowy plac zabaw) Nawierzchnia terenu - trawa 5. Huśtawka podwójna Wymiary:- Szerokość: 2400 mm,- długość 1800 mm, - wysokość 2300 mm,- konstrukcja wykonana z drewna klejonego warstwowo impregnowanego próżniowo-cisnieniowo,- łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej,- siedziska gumowe z metalową wkładką wzmacniającą (1 szt. deska, 1 szt. kubełkowe),- elementy złączne zabezpieczone zaślepkami - montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych- fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta ul. Gryfitów (nowy plac zabaw). Nawierzchnia terenu - trawa 6. Huśtawka wagowa Wymiary:- długość 2400 mm,- wysokość 400 mm, - podstawa stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie,- belka pozioma wykonana z drewna klejonego warstwowo impregnowanego próżniowo-cisnieniowo,- siedziska i formatki wykonane ze sklejki wodoodpornej,- elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie,- elementy złączne zabezpieczone zaślepkami. - montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych- fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producentaul. Gryfitów (nowy plac zabaw) Nawierzchnia terenu - trawa 7. Bujak sprężynowy Wymiary: - długość 950 mm,- wysokość 300 mm,- główny element konstrukcyjny stanowi sprężyna zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo,- formatka w kształcie konika z siedziskiem wykonane z płyty HDPE, - elementy złączne zabezpieczone zaślepkami- montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych- fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta ul. Gryfitów (nowy plac zabaw) Nawierzchnia terenu - trawa 8. Tablica do rysowania Wymiary:- szerokość 1000 mm,- długość 100 mm,- wysokość 1300 mm, - konstrukcja wykonana z drewna klejonego warstwowo impregnowanego próżniowo-cisnieniowo,- tablica do rysowania wykonana z płyty wodoodpornej, - elementy złączne zabezpieczone zaślepkami - montaż konstrukcji w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych- fundamenty pod urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta ul. Gryfitów (nowy plac zabaw) Nawierzchnia terenu - trawa 9. Ogrodzenie + furtka - Ogrodzenie panelowe koloru zielonego - Grubość drutu min fi 5 mm - Szerokość panelu 2500 m,- Wysokość panelu 1000 mm dopuszczalnerozbieżności w wymiarach plus minus 3%) - ogrodzenie metalowe, panelowe, ocynkowane ogniowo,- Konstrukcja z prętów i kształtowników stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. - Furtka (1 szt.) stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie. Montaż ogrodzenia na stałe w gruncie ul. Gryfitów (nowy plac zabaw) Nawierzchnia terenu - trawa. 10. Montaż tablicy regulaminowej Maksymalna wysokość urządzenia 2,3 m. konstrukcja drewniana wykonana z impregnowanego drewna litego. Słup zakończony stalową ocynkowaną stopą kotwioną w gruncie za pomocą betonu. Tablica regulaminowa powinna być wyposażona w regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący numery telefonów alarmowych. Montaż tablicy na stałe w gruncie za pomocą betonu. ul. Gryfitów - nawierzchnia terenu - trawa 4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) urządzenia zabawowe muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia), 2) materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania, 3) wszystkie urządzenia zabawowe objęte realizacją zamówienia powinny posiadać aktualne certyfikaty wydawane przez jednostki certyfikujące, uprawniające do oznaczania urządzeń zabawowych znakiem bezpieczeństwa, 4) wszystkie urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji, stawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN 1176 oraz muszą być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa, norm EN i PN oraz przepisów Prawa budowlanego, 5)podczas montażu Wykonawca ma obowiązek oznakować prowadzone prace, znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP, 6) urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 5. Dodatkowe wymagania dotyczące urządzeń: wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, konstrukcje urządzeń wykonane z drewna lub wykonane z metalu, elementy metalowe ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo lub lakierem akrylowym lub ocynkowane, łańcuchy i śruby łączące elementy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty upoważniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa (wymagane przed odbiorem końcowym zamówienia - do oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że posiada aktualne certyfikaty i atesty). Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia (liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego). 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany układu rozmieszczenia urządzeń zabawowych oraz ich przemieszczeń między poszczególnymi placami zabaw. 7. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do: 1) Odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu robót oraz zapewnienia ochrony znajdującym się na nim mieniu, 2) Zapewnienia sobie wody i energii elektrycznej we własnym zakresie (Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru wody), 3) Przestrzegania przepisów bhp i ppoż., 4) Przekazania Zamawiającemu obiektu gotowego do użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą zawierającą wszystkie atesty i certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji oraz informacji o udzielonej gwarancji, 5) Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru objętego zamówieniem oraz zebrał na swój własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty. 8.Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw. 9. Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji: 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenia na okres 3 lat. Bieg terminu gwarancji zaczyna się od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 2) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad przedmiotu umowy w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Termin na usunięcie wad określony zostanie każdorazowo przez Zamawiającego. 3) W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, nie zwalniając go od obowiązku uiszczenia kar umownych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.bialogard.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach