Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 19+1 z przystosowaniem dwóch miejsc dla wózków inwalidzkich

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 560 39 28 , fax. 82 560 39 28
 • Data zamieszczenia: 2014-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 15
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 560 39 28, fax. 82 560 39 28
  REGON: 00071282900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp4.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: miejska jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 19+1 z przystosowaniem dwóch miejsc dla wózków inwalidzkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 19+1 z przystosowaniem dwóch miejsc dla wózków inwalidzkich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagane parametry techniczne i wyposażenie autobusu: 1)Autobus fabrycznie nowy wyprodukowany w 2014 roku, typu Autobus do przewozu osób niepełnosprawnych minimum miejsc siedzących 19+1 z przystosowaniem 2 miejsc dla wózków inwalidzkich, przystosowanych do łatwego demontażu foteli - w ilości 4 szt. 2) Silnik: Silnik wysokoprężny o pojemności od 1900-2500 cm3; Silnik o mocy maksymalnej minimum 160 KM; Norma spalania wg EEV / Euro 5; 3) Wnętrze/Zabudowa typu autobus; Przestrzeń pasażerska; Zamontowanie foteli pasażerskich z pasami bezpieczeństwa dla 19 osób, plus 1 dla kierowcy; Wzmocniona podłoga sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm; Wyłożenie ścian, sufitu tapicerką miękką; Przystosowanie 2 rzędów miejsc siedzących (z tyłu pojazdu) do łatwego demontażu (w przypadku przewozu 2 osób na wózku); Fotele zamontowane na płaskiej podłodze; Parapety wokół okien - łatwo zmywalne; Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych, Poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych; Przyciemniane szyby boczne przedziału pasażerskiego. Obniżenie stopnia wejściowego; Najazd z tyłu auta; Zamontowanie szyn podłogowych do mocowania wózków inwalidzkich; Zamontowanie dodatkowych kierunkowskazów w tylnych narożnikach dachu pojazdu; Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej, wykonanymi z materiału odblaskowego, z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej (art. 58 Prawa o ruchu drogowym); 2 Komplety pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, 2 Pasy biodrowe zabezpieczające osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim; Zamontowanie luku dachowego w centralnej części dachu pojazdu, spełniającego rolę wyjścia awaryjnego; Zamontowanie wentylatora nawiewowo-wywiewnego w przedniej części dachu pojazdu; Dodatkowe oświetlenie - przedziału pasażerskiego, lampki przystosowane do jazdy nocnej dla każdego rzędu siedzeń, oświetlenie przy stopniu bocznym - wejściowym; 4) Skrzynia biegów: Skrzynia biegów mechaniczna minimum 6 biegów ; 5)Układ hamulcowy i jezdny: Układ hamulcowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie do przewozu osób niepełnosprawnych; Hamulce: przednie tarczowe wentylowane; tylne tarczowe; Hamulec postojowy bębnowy; Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych; 6)Układ kierowniczy: Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego; Blokada koła kierownicy 7)Ogumienie: Felgi stalowe i opony zimowe kpl. Felgi stalowe i opony letnie kpl. Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt. 1 8)Okna i drzwi: Okna w przestrzeni pasażerskiej - przyciemniane; Drzwi od strony kierowcy - lewa strona pojazdu. Drzwi dla pasażerów - wejście pasażerów przez drzwi z kabiny kierowcy umieszczone po prawej stronie pojazdu. Drzwi tylne - drzwi dwuskrzydełkowe (na wózki); Elektryczne szyby w przednich drzwiach 9)Pozostałe: Chlapacze ( na tył i przód); Poduszka powietrzna - kierowcy; Immobiliser; Czujnik parkowania przedni i tylny; Klimatyzacja półautomatyczna z czujnikiem temperatury zewnętrznej (kabina kierowcy); Klimatyzacja dachowa fabryczna z rozprowadzeniem dla każdego rzędu siedzeń osobno (przestrzeń pasażerska). Zderzaki w kolorze nadwozia; Światła dzienne LED; Auto - alarm; Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z regulacją wysokości podłokietnika i z pełną regulacją ustawienia; Lusterka elektrycznie regulowane, podgrzewane; Napęd na koła tylne; Radio z odtwarzaczem CD/MP3; Nagłośnienie części pasażerskiej minimum dwa głośniki + mikrofon; Gaśnica samochodowa o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu (zamontowana); Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (zamontowana); Tachograf cyfrowy; Trójkąt, klin pod koła; Podnośnik hydrauliczny; Ogranicznik prędkości 100km/h; Pokrowce na wszystkie fotele; Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu; Webasto; Karoseria pojazdu jest koloru innego niż czarny 10)Wykonawca udziela gwarancji: Okres gwarancji - minimum 24 miesiące na podzespoły pojazdu bez limitu kilometrów; Okres gwarancji- minimum 24 m-ce na lakier; Okres gwarancji- minimum 24 m-ce na perforacje nadwozia 4. Wykonawca dostarczy autobus do siedziby Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie, ul. Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm - na własny koszt, wraz z kompletem dokumentów do zarejestrowania pojazdu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd - badanie techniczne, oświadczenie o jednostkowej produkcji w roku). Wykonawca dostarczy autobus na oponach zimowych wraz z kompletem opon letnich. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia homologacji cząstkowych na wykonane prace oraz aktualny certyfikat systemu ISO obejmujący zakres zabudowy i modyfikacji autobusów. Na zastosowane podzespoły/akcesoria dla osób niepełnosprawnych Wykonawca ( w dniu odbioru) przedstawi odpowiednie certyfikaty. 5. Autobus winien spełniać wymogi: minimum Dyrektywy CEE EURO 5 2007/715/EC w zakresie emisji spalin. 6. Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych w autoryzowanych przez producenta pojazdów stacji obsługi (ASO) na terenie całego kraju w tym stacji obsługi na terenie województwa lubelskiego. 7.Odbioru przedmiotu zamówienia dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. Wszelkie zakwestionowane nieprawidłowości zostaną ujęte w protokole odbioru i usunięte w terminie 5 dni. 8. Jeżeli w którejkolwiek części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do opisu przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to Zamawiający w każdym takim wypadku dopuszcza rozwiązania (materiały, urządzenia, części, podzespoły itp.) równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp). 9. Jeżeli w swojej ofercie Wykonawca zaproponuje dla w/w wskazania rozwiązania równoważne, to stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp4.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach