Przetargi.pl
„Dostawa dwóch przenośnych mierników gazów NO/NO2/O3 dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 41200 Sosnowiec, ul. Kościelna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 660 885 , fax. 322 661 124
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
  ul. Kościelna 13
  41200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 322 660 885, fax. 322 661 124
  REGON: 28854400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa dwóch przenośnych mierników gazów NO/NO2/O3 dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa dwóch przenośnych mierników gazów NO/NO2/O3 dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Parametry techniczne Wymagane parametry Miernik substancji gazowych Umożliwiający bezpośredni pomiar gazów: NO, NO2, i O3. Posiadający możliwość zapisu danych z datą i godziną. Praca w temperaturach -20 - +40 oC Menu w języku polskim Obudowa miernika Umożliwjąca pracę na stanowiskach pracy. Wodoodporna, przeciwwybuchowa, przeciwpożarowa Zasilanie - Akumulatorowe (min 10 h pracy) - Z możliwością pracy z zasilaniem z sieci Zakres pomiarowy NO: 200 ppm NO2: 20 ppm O3: 1 ppm Oprogramowanie Oprogramowanie umożliwiające przenoszenie danych do komputera oraz pracę z tymi danymi Wyposażenie - Wyposażenie umożliwiające komunikację z komputerem. - Ładowarka sieciowa - Ładowarka samochodowa Kalibracja i przegląd Kalibracja i przegląd umożliwiające pracę urządzenia przez co najmniej rok Walizka transportowa Do transportu urządzenia, wodoszczelna, odporna na uszkodzenia. Szkolenie W zakresie obsługi mierników i oprogramowania Inne - certyfikat producenta - certyfikat kalibracji urządzenia, - Instrukcja obsługi w języku polskim Oferowany typ/model, producent (firma), kraj. Gas Hunter 3 gazowy Ilość sztuk 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach