Przetargi.pl
Dostawa doposażenia 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dostawa pomocy dydaktycznych

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 190 359 , fax. 774 104 841
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 190 359, fax. 774 104 841
  REGON: 52451300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa doposażenia 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dostawa pomocy dydaktycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Przedmiotem zamówienia jest doposażenie 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie Namysłów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dostawa pomocy dydaktycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do siwz. 3.2 Dostawa będzie realizowana do poniższych placówek szkolnych: a) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 3 Maja 21, 46-100 Namysłów, b) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Reymonta 5, 46-100 Namysłów, c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Ligota Książęca 87 B, 46-100 Namysłów, d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie, ul. Główna 115, 46-100 Namysłów. Wykaz asortymentu znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3.3 Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) dostarczenie produktów spełniających minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówieniu, b) dostarczenie produktów fabrycznie nowych, nieużywanych, w pełni sprawnych, c) dostarczenia produktów na koszt własny bezpośrednio do placówek oświatowych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, d) informowanie Zamawiającego o terminie dostawy, co najmniej na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem dostawy, e) okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych artykułów: atestów, certyfikatów lub innych dokumentów stwierdzający zgodność z obowiązującymi normami, f) oznaczenia w formie naklejki znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Opolskiego dostarczonych produktów. 3.4 Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu. Protokół z czynności odbioru dostawy będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane podczas czynności odbioru. Zbiorczy protokół odbioru podpisany "bez zastrzeżeń" przez Zamawiającego i Wykonawcę będzie podstawą wystawienia faktury. 3.5 Wykonawca wraz z każdym urządzeniem dostarczy opis techniczny urządzenia, warunki eksploatacji, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa itp. - o ile są wymagane odrębnymi przepisami. 3.6 Okres rękojmi i gwarancji na dostarczony przedmiot niniejszego postępowania musi wynosić minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 3.7 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.8 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie. POMOCE DYDAKTYCZNE Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 3-go Maja 21 46-100 Namysłów Ułamki magnetyczne duże 100 x 10 cm + 20 zestawów uczniowskich: minimalne wymiary ułamków magnetycznych długość 100cm szerokość 10 cm, minimalne wymiary ułamków uczniowskich długość 29cm szerokość 3 cm Gra planszowa - gra polegająca na wykonywaniu działań matematycznych za pomocą kamieni, na których nadrukowane są liczby. Celem gry jest zdobywanie jak największej ilości punktów. Punkty zdobywamy za ułożone działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Liczba umieszczona na kamieniu jest wartością zdobytych punktów. Gra planszowa – gra polega na czasie układaniu tetrisa. Każdy z graczy na początku rundy otrzymuje planszetkę (wcześniej umawiamy się tylko która strona jest obowiązująca: ta łatwiejsza z trzema, czy trudniejsza z czterema elementami). Ktoś rzuca kostką a wynik wskazuje jakie elementy układanki należy pobrać z puli (każdy ma swój własny zestaw), przekręcamy klepsydrę i zaczynamy układać klocki na planszy tak, by przykryć wszystkie pola Gra planszowa - gra logiczna która w pudełku posiada: 5 drewnianych patyczków, 55 kart z zadaniami i instrukcja. Na kartach przedstawiono układy figur płaskich powstałych w wyniku połączenia ze sobą pięciu równych odcinków. Gra planszowa - gra pomagająca dziecku rozwiązać pierwsze matematyczne problemy. Zestaw składający się między innymi z kolorowej planszy, 50-u kart z pytaniami i zadaniami, zestaw gry zawierający minimum: 50 kolorowych kart z zagadkami matematycznymi, planszę, 4 obrazki słonecznika podzielone na 7 części, kostkę do gry, 4 pionki, 4 notesiki, oraz instrukcję do gry. Uczniowska tarcza zegarowa 24-godzinna : minimalna średnica tarczy 13 cm - 10 sztuk Program multimedialny - zestaw atrakcyjnych gier logicznych dla każdego, ciekawie przedstawione metody rozwiązywania zadań, przejście od teorii do praktyki, sprawdzian zdobytych umiejętności w formie testu. Program uczący myśleć i rozwiązywać zadania. Wahadło Newtona: minimum 5 stalowych kulek o śred. ok. 18 mm zawieszonych na podwójnych linkach Elektromagnes: przyrząd składający się z dwóch cewek, osadzonych na metalowym rdzeniu o profilu U oraz zwory z haczykiem, minimalne wymiary gabarytowe: 135mm x 140mm x 40mm Zestaw 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi o długości 50cm Przewody połączeniowe bananowe 30cm 3 czerwone 3 czarne Przewody połączeniowe bananowe 30cm 3 czerwone 3 czarne Zestaw 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi o długości 360mm Zestaw 10 sztuk oprawek na żarówki Maszyna elektrostatyczna: minimalne wymiary - 345 x 345 x 395 mm, ciężar - 2,5 kg Ława optyczna 1m z wyposażeniem Dysk Newtona z napędem ręcznym - Krążek: mimimalne wymiary podstawy 24cm x 20cm, minimalna wysokość całości 31cm Spektroskop pryzmatyczny Przyrząd do obserwacji obrazu rzeczywistego w zwierciadle wklęsłym: minimalna średnica zwierciadeł 22cm Statyw demonstracyjny Kwasomierz glebowy - 4 sztuki Zestaw odczynników dla gimnazjum: minimum 84 odczynniki wraz z kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych Uniwersalny zestaw wskaźników pH 0-14: minimum zestaw zawierający 23 pozycje Zestaw do chromatografii bibułowej Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Reymonta 5 46-100 Namysłów Gra planszowa – gra polega na czasie układaniu tetrisa. Każdy z graczy na początku rundy otrzymuje planszetkę (wcześniej umawiamy się tylko która strona jest obowiązująca: ta łatwiejsza z trzema, czy trudniejsza z czterema elementami). Ktoś rzuca kostką a wynik wskazuje jakie elementy układanki należy pobrać z puli (każdy ma swój własny zestaw), przekręcamy klepsydrę i zaczynamy układać klocki na planszy tak, by przykryć wszystkie pola Gra planszowa - gra logiczna która w pudełku posiada: 5 drewnianych patyczków, 55 kart z zadaniami i instrukcja. Na kartach przedstawiono układy figur płaskich powstałych w wyniku połączenia ze sobą pięciu równych odcinków. Uczniowska tarcza zegarowa 24-godzinna : minimalna średnica tarczy 13 cm - 10 sztuk Program multimedialny - zestaw atrakcyjnych gier logicznych dla każdego, ciekawie przedstawione metody rozwiązywania zadań, przejście od teorii do praktyki, sprawdzian zdobytych umiejętności w formie testu. Program uczący myśleć i rozwiązywać zadania. Paski wskaźnikowe pH : paski dają odczyt poziomu pH w zakresie 1-14 o dokładności wystarczającej dla celów badań edukacyjnych, minimum opakowanie 100 sztuk (minimalne wymiary. 12 x 3 mm) w zestawie karta kontrolna wyników. Kwasomierz glebowy - 4 sztuki Zestaw odczynników dla gimnazjum: minimum 84 odczynniki wraz z kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych Uniwersalny zestaw wskaźników pH 0-14: minimum zestaw zawierający 23 pozycje Zestaw do chromatografii bibułowej Zestaw do budowy modeli cząsteczek i wiązań chemicznych: minimum ok. 400 detali umożliwiających samodzielne konstruowanie pokazowych modeli cząsteczek i wiązań chemicznych Mobilna stacja pogodowa: zestaw trzech pogodowych urzadzeń pomiarowych w poręcznej walizce z rączką: Barometr, higrometr, termometr. Barometr Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych: minimum 6 płytek: 3 z żarówką na podstawce (2 rodzaje żarówek) 1 z brzęczykiem, 1 z włącznikiem przyciskowym, 1 z silniczkiem • drut rezystancyjny • 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi • 2 przewody krokodylkowe • 3 łączniki baterii Magnesy sztabkowe 2 zestawy: minimum 2 magnesy w plastiku Stacja meteorologiczna: minimum 5 parametrów klimatycznych, długość minimum 116 cm Komplet 5 szkieletów (ryba, płaz, gad, ptak, ssak) - modele na podstawie, PLANSZA ŚCIENNA: SKALA POROSTOWA: duża, czytelna plansza edukacyjna przedstawiająca budowę porostów (grzybów porostowych) oraz skalę porostową. Na planszy przedstawionych jest 7 stref zanieczyszczenia powietrza określanych za pomocą bytujących w tych strefach gatunków porostów - ich ryciny przedstawiono w każdej ze stref na planszy. Porosty (grzyby porostowe) są dobrymi biowskaźnikami zanieczyszczenia powietrza (gatunki wskaźnikowe), stąd dzięki znajomości stref porostowych można wstępnie określić stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze. Plansza laminowana, oprawiona w drążki z zawieszką. Minimalne wymiary: 130 x 91 cm. Mikroskop optyczny - parametry minimalnye: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ligocie Książęcej, Ligota Książęca 87B 46-100 Namysłów Komplet 5 szkieletów (ryba, płaz, gad, ptak, ssak) - modele na podstawie, Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych: minimum 6 płytek: 3 z żarówką na podstawce (2 rodzaje żarówek) 1 z brzęczykiem, 1 z włącznikiem przyciskowym, 1 z silniczkiem • drut rezystancyjny • 10 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi • 2 przewody krokodylkowe • 3 łączniki baterii PLANSZA ŚCIENNA: SKALA POROSTOWA: duża, czytelna plansza edukacyjna przedstawiająca budowę porostów (grzybów porostowych) oraz skalę porostową. Na planszy przedstawionych jest 7 stref zanieczyszczenia powietrza określanych za pomocą bytujących w tych strefach gatunków porostów - ich ryciny przedstawiono w każdej ze stref na planszy. Porosty (grzyby porostowe) są dobrymi biowskaźnikami zanieczyszczenia powietrza (gatunki wskaźnikowe), stąd dzięki znajomości stref porostowych można wstępnie określić stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze. Plansza laminowana, oprawiona w drążki z zawieszką. Minimalne wymiary: 130 x 91 cm. Zestaw różnych soczewek + stojak: minimum zestaw 6 różnych soczewek szklanych o średnicy minimum 50 mm w kompleci stojak służy do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkolnych. Magnesy sztabkowe 2 zestawy: minimum 2 magnesy w plastiku Zespół Szkolno- Przedszkolny w Głuszynie, Głuszyna ul. Główna 115 46-100 Namysłów Magnetyczne przybory tablicowe - zestaw : minimum linijka dł 1 m, 2 ekierki różnokątne, kątomierz + cyrkiel magnetyczny Zestaw do budowy brył szkieletowych - zestaw: minimum 180 kolorowych kulek, 180 patyczków Ułamki magnetyczne z sortownikiem koła - minimum zestaw z 1 kołem i 50 ułamkami Ułamki, odcinki tablicowe magnetyczne wraz z wskaźnikiem - minimum zestaw 14 odcinków Program interaktywny Narządy zmysłów - minimum 53 stron dotyczących budowy i funkcji narządów zmysłów, 3 rodzaje ćwiczeń Multimedialny Geograficzny Atlas Świata: minimum 23 interaktywne mapy ogólnogeograficzne i tematyczne Encyklopedyczny przewodnik multimedialny Odpady i recykling Program interaktywny Szkielet człowieka Układ trawienny i zdrowe odżywianie program interaktywny Komplet 5 szkieletów (ryba, płaz, gad, ptak, ssak) - modele na podstawie, Globus konturowy podświetlany minimum średnica 25 cm - 6 sztuk Mapa ścienna Polski: minimum mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw, a druga strona przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa, format: minimum. 160 cm x 150 cm, skala: 1:500 000. Zestaw preparatów mikroskopowych - preparaty zoologiczne Gra Ekspresje Zdjęcia dydaktyczne: emocje i uczucia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach