Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w SZSP nr 2 w Chełmku

Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 32-660 Chełmek, ul. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 846 13 86 , fax. 33 846 13 86
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
  ul. Marszałka Piłsudskiego 1
  32-660 Chełmek, woj. małopolskie
  tel. 33 846 13 86, fax. 33 846 13 86
  REGON: 12051259500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szspchelmek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w SZSP nr 2 w Chełmku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku 2021
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach