Przetargi.pl
„Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2024’’

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 32-065 Krzeszowice, Czerna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122820219 , fax. 122820219
 • Data zamieszczenia: 2024-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNEJ
  Czerna
  32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie
  tel. 122820219, fax. 122820219
  REGON: 001063913
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Czernej w roku 2024’’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Różne produkty spożywcze• Mięso, drób, produkty mięsne i drobioweOwoce i warzywa świeże• Produkty mleczarskiePieczywo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach