Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie

Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-818 Olsztyn, Kłosowa 23A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895271345
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie
  Kłosowa 23A
  10-818 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895271345
  REGON: 000249930
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pm14.olsztyn.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mięso i produkty mięsneNabiałProdukty spożywcze suche i inneWarzywa, owoceRyby, warzywa i owoce mrożoneJajaWoda pitna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach