Przetargi.pl
Catering dla Przedszkola nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. z opcja wydłużenia do 31 marca 2022.

Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-250 Radzymin, Witosa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 786 52 70 , fax. 22 786 52 70
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole nr 2 im. Czerwonego Kapturka
  Witosa 78
  05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
  tel. 22 786 52 70, fax. 22 786 52 70
  REGON: 13003965000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radzymin.pl/przetargi/223

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Catering dla Przedszkola nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. z opcja wydłużenia do 31 marca 2022.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie. Posiłki, na które składa się: śniadanie, obiad dwudaniowy z kompotem lub napojem, podwieczorek, przygotowywane i dostarczane będą w okresie od stycznia do grudnia 2021r. Szacowana maksymalna liczba posiłków w okresie od stycznia do grudnia 2021r.:Śniadanie 51 975, Obiad 51 975, Podwieczorek 51 975. Posiłki będą przygotowane i dostarczane w następujący sposób: podzielone na 9 części (liczba sal) każda po ok. 25 porcji (25 osobowe grupy przedszkolne). Wykonawca będzie dostarczał posiłki do siedziby Zamawiającego w Radzyminie przy ul. Witosa 78, bezpośrednio do pomieszczenia kuchennego przeznaczonego do wydawania posiłków, a wydaniem posiłku dzieciom będzie zajmował się personel przedszkola. Liczba posiłków jest wartością szacunkową. Ze względu na brak możliwości podania na etapie ogłoszenia niniejszego postępowania dokładnej liczby dzieci żywionych, zakres zamówienia może zostać zmniejszony lub zwiększony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tytułu niezrealizowanych dostaw. Wykonawca nie może odmówić realizacji dostaw ze względu na zmniejszenie zamówienia. Dzienna liczba posiłków będzie zależna od frekwencji dzieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach