Przetargi.pl
Budowa windy w Muzeum Powiatowym w Nysie

Powiat Nyski ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Piastowska 33
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nyski
  Piastowska 33
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  REGON: 531412579
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.spnysa.nv.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa windy w Muzeum Powiatowym w Nysie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa windy w Muzeum Powiatowym w Nysie.Przedmiot zamówienia obejmuje m. in: Wybudowanie zewnętrznej windy osobowej ( na dziedzińcu Muzeum w Nysie).Winda ma być posadowiona w jednym z narożników dziedzińca, o wysokości 15.84. Ma być obiektem samonośnym, który nie będzie się wspierał na ścianach istniejących. Ma mieć konstrukcję stalową, która w części zostanie wykończona szkłem oraz blachą polerowaną. Konstrukcja dźwigu umożliwi komunikację do obiektu muzeum na trzech poziomach : parter (poziom dziedzińca), piętro i II piętro.Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach