Przetargi.pl
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Milanowie

Urząd Gminy Milanów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-210 Milanów, ul. Kościelna 11a
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3567002 w. 37 , fax. 083 3567002
 • Data zamieszczenia: 2013-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Milanów
  ul. Kościelna 11a 11a
  21-210 Milanów, woj. lubelskie
  tel. 083 3567002 w. 37, fax. 083 3567002
  REGON: 00053796400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Milanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Milanowie. Opis ogólny: Projektowany budynek sali gimnastycznej jest budynkiem parterowym w części hali sportowej i 2- kondygnacyjny w części zaplecza, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o spadku 25% nad halą sportową oraz o spadku 10% nad częścią socjalno-sanitarną. Projektowany budynek sali ma wysokość w kalenicy 10,50 m od projektowanego poziomu posadzki (11,08 m od projektowanego poziomu terenu). Ściany projektowanego budynku - w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczków z betonu komórkowego murowanych na klej, ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej lub silikatowej KL 10 na zaprawie cementowo -wapiennej. Strop w części socjalno - sanitarnej - żelbetowy wylewany, w hali sportowej stropodach niewentylowany na dźwigarach stalowych na których zaprojektowano płytę warstwową z rdzeniem poliuretanowym. Konstrukcję dachu nad częścią sanitarno - dydaktyczną budynku zaprojektowano z elementów drewnianych (krokwie 8x16cm, płatew 12x16cm, murłaty 14x14cm, słupki 12x12cm) przekrytych blachą trapezową układaną na łatach drewnianych 4,0x5,0cm, kontrłatach 2,5x4,0cm o rozstawie co 34 - 40cm, z ociepleniem z wełny mineralnej gr. 18cm. Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m2) 1/1 SALA SPORTOWA tw. sztuczne 640,49 1/2 POM. NA SPRZĘT SPORTOWY PCV 15,94 1/3 POKOJ TRENERÓW PCV 17,87 1/4 ŁAZIENKA TRENERÓW TERAKOTA 3,33 1/5 NATRYSKI DAMSKIE TERAKOTA 10,28 1/6 WC TERAKOTA 2,06 1/7 SZATNIA DAMSKA PCV 21,96 1/8 SANITARIAT DAMSKI TERAKOTA 15,88 1/9 SANITARIAT MĘSKI TERAKOTA 15,85 1/10 SZATNIA MĘSKA PCV 22,13 1/11 NATRYSKI MĘSKIE TERAKOTA 10,25 1/12 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH TERAKOTA 5,77 1/13 KLATKA SCHODOWA TERAKOTA 5,40 1/14 SZATNIA TERAKOTA 6,76 1/15 KORYTARZ TERAKOTA 54,82 1/16 WIATROŁAP TERAKOTA 4,00 Razem parter - 852,79 m2 Wykaz pomieszczeń I piętra Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m2) 2/1 LOGGIA WIDOKOWA TERAKOTA 39,09 2/2 GIMNASTYKA KOREKCYJNA PARKIET 74,45 2/3 SIŁOWNIA PARKIET 28,99 2/4 KOTŁOWNIA TERAKOTA 15,80 2/5 KLATKA SCHODOWA TERAKOTRA 18,00 2/6 KORYTARZ TERAKOTA 36,23 Razem - Piętro 212,56 Razem I piętro - 212,56 m2 Razem cały budynek - 1065,35 m2 Dane konstrukcyjno - materiałowe Wykopy Pod ławy fundamentowe wykopy mechaniczne - natomiast ostatnie 20,0 cm od dna wykopu, wykopy wykonać ręcznie. W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne należy je wybrać do stałego gruntu, a miejsca te wypełnić, do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C 8/10. Fundamenty Pod ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne wykonać ławy fundamentowe żelbetowe, wylewane z betonu C16/20, zbrojone stalą A-IIIN (Rb500W) 4 012mm i strzemionami 06mm ze stali A-0 (St0), posadowione na stałym gruncie za pośrednictwem chudego betonu C8/10 grubości 10,0cm. Ściany fundamentowe betonowe monolityczne wylewane z betonu C16/20 lub murowane z betonowych bloczków na zaprawie cementowej M-8. Pod słupy konstrukcyjne hali sportowej wykonać stopy fundamentowe żelbetowe, monolityczne wylewane z betonu żwirowego C16/20, zbrojone stalą A-IIIN (Rb500W) i A-0 (St0) - wg załączonych rysunków. Ściany Ściany fundamentowe betonowe z betonu C16/20 lub alternatywnie murowane z bloczków betonowych na zaprawie cem. marki M8 grubości 24cm ocieplone warstwą styropianu gr 6cm. Ściany podłużne i ściany szczytowe - zewnętrzne warstwowe grubości 36cm z gazobetonu 0,5 gr. 24cm murowane na klej + styropian gr 14cm. Ściany te wzmocnione ukrytymi trzpieniami żelbetowymi o przekroju 24x24cm. Słupy stalowe w podłużnych ścianach hali obetonowane betonem C16/20. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne gr. 24,0 cm - murowane z cegły ceramicznej pełnej kl. 10 lub z cegły silikatowej klasy 10 na zaprawie cementowo-wapiennej M5 lub na klej. Ściany wewnętrzne działowe grubości 12,0 cm i 6,0 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 06 na zaprawie cem.-wap. marki M5. Wszystkie ścianki należy zbroić stalą śr.6mm lub bednarką co 4-ta spoina. Ścianki (przegrody) w natryskach wypełnione płytami z laminatu, osadzone na wspornikach na wys. 15,0 cm nad posadzką). Kanały wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalno - sanitarnych i gimnastycznych murowane z cegły pełnej ceramicznej lub wapienno - piaskowej na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5. Kanały wentylacji grawitacyjnej ponad dachem murowane z cegły ceramicznej kl. 10 na zaprawie cementowo - wapiennej, otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym - kat. III, pomalowane farbą emulsyjną lub obmurować cegłą klinkierową 250x120x60mm w kolorze szarym na zaprawie cem.- wap. marki M5. Wszystkie przewody wentylacyjne przykryć płytą żelbetową gr. 6cm. Kanały zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi PCV o wymiarach 14x14 cm. Stropy. Nad parterem i piętrem żelbetowy wylewany z betonu C16/20 zbrojony stalą A-IIIN. Wieńce, podciągi, słupy, balkony, nadproża. Wieńce żelbetowe wylewane z betonu żwirowego C16/20 zbrojone stalą A-IIIN (Rb500W) 4012mm i strzemionami ze stali A-0 (St0) 06mm co 25 cm. Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach zewnętrznych i w ścianach wewnętrznych prefabrykowane typu L-19 lub żelbetowe wylewane z betonu żwirowego C16/20 zbrojone stalą A-IIIN (Rb500W) i stalą A-0 (St0) - wg rysunków konstrukcyjnych. Schody. Schody wewnętrzne o konstrukcji żelbetowej z betonu żwirowego C16/20 zbrojone stalą A-IIIN (Rb500W) i stalą A-0 (St0) - według rysunków konstrukcji. Dach. Stropodach sali gimnastycznej wykonać z płyt warstwowych dachowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 10,0 cm, układanych na stalowej konstrukcji dachu. Sposób układania płyt warstwowych, ich mocowanie, uszczelnianie, dylatowanie oraz montaż przy nich obróbek blacharskich należy wykonywać wg instrukcji producenta wybranej technologii. Konstrukcja dachu nad zapleczem drewniana: krokwiowo - płatwiowa z drewna sosnowego K-27. Krokwie o przekroju 8,0x16,0 cm oparte na murłatach 14,0x14,0 cm i płatwiach 12,0x16,0 cm. Murłaty kotwione do wieńca za pomocą kotew 0 12mm o rozstawie co 2,0-2,5m. Elementy drewniane dachu wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczyć środkami przeciwgnilnymi, przeciwpożarowymi i przeciw szkodnikom drewna poprzez jednorazowe zanurzenie w kąpieli w czasie nie krótszym niż 60min, lub trzykrotne malowanie. Pokrycie dachu blachą trapezową, układaną na łatach drewnianych 4,0x5,0cm, kontrłatach 2,5x4,0cm o rozstawie co 34-40 cm. Okap wykończyć od spodu szalówką z desek lub z paneli PCV. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze jasno - szarym. Daszki nad pozostałymi wejściami systemowe poliwęglanowe np. typu 250-LONG lub rozwiązanie o równoważnych parametrach Wejście na dach zaprojektowano przy pomocy drabiny stalowej z istniejącego budynku gimnazjum. Konstrukcja stalowa. Konstrukcję stalową Sali gimnastycznej stanowią ramy stalowe o rozpiętości 18,33 m. Rozstaw ram co 7,40; 7,605 (środkowe), 6,40 (skrajne). Ramy środkowe zaprojektowano z kształtowników HEB 320 z nakładkami w narożach. Słupy główne kotwione do stóp fundamentowych za pomocą kotew ze stali S235. Styki ram głównych łączone na śruby o wysokiej wytrzymałości 10,9. Konstrukcję dachu należy oprzeć na płatwiach ciągłych o rozstawie 120,0cm z profili zimnogiętych Z250/3,0, płatwie usztywnione stężniami z prętów stalowych 012mm. Stężenia poziome słupów stanowią stanowią ściany murowane i wieńce żelbetowe. Stężenia połaciowe w dwóch polach przyskrajnych z prętów stalowych 020mm łączonych śrubami rzymskimi. Konstrukcję należy oczyścić do II stopnia czystości wg normy ISO 8501-1 z 1996 roku do czystości Sa 2-2, następnie pomalować dwoma warstwami farby antykorozyjnej. Podkład ftalowy antykorozyjny. Główne elementy stalowe konstrukcyjne sali gimnastycznej w celu uzyskania odporności ogniowej 0,5-godzinnej należy zabezpieczyć powłokami malarskimi Prace malarskie należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż +5°C oraz nie wyższej niż +40°C i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 86%. Podłoże stalowe powinno być oczyszczone do stopnia czystości SA 2 wg normy PN-ISO 8501-1 oraz odpylone i odtłuszczone. Malowanie zgodnie z technologią producenta i posiadanymi atestami. Podłogi i posadzki. Podłoga hali sportowej i sali baletowej. W hali sportowej - podłoga sportowa powierzchniowo - elastyczna. Jest to podłoga specjalna zgodna z Polskie Certyfikowane Podłogi Sportowe zgodne z normami Unii Europejskiej z warstwą wierzchnią z tworzywa sztucznego gr. min. 4,0mm. W sali gimnastyki korekcyjnej i siłowni z parkietu dębowego kl. I, o wymiarach klepki np. 6x40cm. Przestrzeń pod podłoga hali sportowej musi być wentylowana, w celu redukcji wahania klimatycznego oraz wpływu na konstrukcję podłogi drewnianej. Do wykończenia stosować listwy przypodłogowe z szczelinami wentylacyjnymi. Zaprojektowano wentylację grawitacyjną kanałami zabezpieczonymi kratkami wentylacyjnymi 14x14 cm, w ścianach fundamentowych w ilości 8 szt. UWAGA: NALEŻY ZACHOWAĆ JEDEN POZIOM POSADZEK WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH - NIEDOPUSZCZALNE PROGI W DRZWIACH. Posadzki w pozostałych pomieszczeniach. Na podsypce piaskowej zagęszczonej do ID - 0,5 ułożyć warstwę betonu C8/10 grubości 12,0 cm, następnie ułożyć izolację z dwóch warstw folii technicznej gr. 0,2 mm, na których ułożyć izolację cieplną ze styropianu FS-20 gr. 10,0 cm, którą należy przykryć warstwą betonu C12/15 gr. 4,0 cm. W holu, korytarzach, magazynach - terakota gres gat. I W umywalniach, wc, - terakota gres gat. I, W pokoju trenerów i szatniach - wykładzina PCV, np. tarkett, Na schodach wewnętrznych okładzina z płytek terakotowych np. gres, antypoślizgowa, podnóżki schodów w innym kolorze niż podłoga. Na schodach zewnętrznych, gres mrozoodporny, antypoślizgowy gat.I. Izolacje. Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 2 x folia polietylenowa gr. 0,2 mm. Izolacja przeciwwilgociowa węzłów sanitarnych: 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym oraz 1 x folia polietylenowa gr. 0,2 mm z wywinięciem 20,0 cm na ściany. Przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych 2 x ABIZOL R+P lub 2 x BITIZOL, lub równoważne. Cieplna posadzki na gruncie styropian FS 20 gr.10,0 cm, natomiast wzdłuż wszystkich ścian zewnętrznych styropian FS-20 gr.16,0 cm - pas o szerokości 1,0 m. Cieplna dachu - płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr.10,0 cm. Strop nad zapleczem z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz holem ocieplić warstwą wełny mineralnej gr. 18,0 cm. Izolacja akustyczna ze styropianu 4,4/4,0 cm Stolarka, ślusarka okienna i drzwiowa. Okna drewniane, lub PCV jednoramowe, dwuszybowe szklone szkłem niskoemisyjnym o współczynniku U=1,1 W/m2K, wg wykazu stolarki okiennej Okna hali sportowej PCV- dwuszybowe szklone szkłem niskoemisyjnym o współczynniku U=1,1 W/m2K. Wszystkie szyby hali sportowej od wewnątrz ze szkła bezpiecznego P-2. Okna górne sali nie otwierane (tzw. fiksy) Okna dolne otwierane, w tym okna niżej położone otwierane z poziomu podłogi dźwignią ręczną. Wymagania techniczne stolarki okiennej. a) Ogólne właściwości fizyczne: - odporność na obciążenie wiatrem- co najmniej B4 (klasa A1-C6), - wodoszczelność- 9A (klasa 1A-9A), - przepuszczalność powietrza- 4 (klasa 1-4), - przenikalność cieplna- Uw nie większe niż 1,5 W/(m2K) dla całego okna, szyby ze szła niskoemisyjnego o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym 1,1 W/(m2K), - odporność na włamanie- WK-2 (klasy WK-1-WK-6), - przepuszczalność światła- > 70% (wartość procentowa), - przepuszczalność energii słonecznej powyżej 45% (wartość procentowa współczynnika g), b) Okucia: - wyposażenia skrzydeł otwieranych w regulatory stopnia otwarcia ( nie w formie grzebienia) realizowane przy pomocy okuć. c) Nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące - montowane w ścianach zewnętrznych Należy zastosować okna spełniające wymogi ISO 9001:2008, jak również zgodnie z nową normą Unii Europejskiej EN 14351-1:2006: - o profilach: - pięciokomorowy system profili o szerokości 70 mm, produkowany w klasie A- ścianki zewnętrzne okien mają 3 mm grubości, szerokość komór wewnętrznych wynosi minimum 5 mm, - z szybami: - hermetyczny pakiet szybowy 1.1, napełniany argonem w komorach próżniowych posiada parametry termoizolacyjne U=1,1. - aluminiowa klamka: - wytrzymała na 15 tysięcy cykli, - wzmocnienie: - kluczowym elementem trwałości stolarki PCV jest sztywność profili okiennych uzyskiwana dzięki zastosowaniu wewnątrz odpowiednich kształtowników stalowych ocynkowanych gr. min. 1,5mm. - do uszczelnienia ościeży okiennych stosować taśmy uszczelniające. Drzwi aluminiowe zewnętrzne (Dz 1, 2, 3): - drzwi szklone szkłem bezpiecznym, z przegrodą termiczną (aluprof) rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczną o głębokości 60 mm, - skrzydło może być wypełnione szybą zespoloną, panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem 30 mm lub panelem aluminiowym ozdobnym ocieplonym pianką poliuretanową 20 mm, - rama skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane są proszkowo, - drzwi posiadają uszczelnienie gumowe na całym obwodzie, - wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. - parametr przenikalności cieplnej ścianek i okien aluminiowych U=1,1 Drzwi wewnętrzne - wg wykazu stolarki (D1 i D2). Drzwi aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym P-2 wg. wykazu stolarki. Ościeżnice okienne i drzwiowe kotwić do ścian i nadproży na dyble 012x80, uszczelnienie pianką poliuretanową z zastosowaniem folii od zewnątrz paroprzepuszczalnej od wewnątrz paroizolacyjnej. Drzwi (wrota) D6 do magazynu sprzętu - rolowana brama stalowa. Drzwi do kabin natryskowych systemowe laminowane łączenie ze ściankami. Pozostałe drzwi wewnętrzne drewniane płytowe malowane fabrycznie z drewnianymi ościeżnicami. Roboty wykończeniowe . Tynki i okładziny ścian. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kategorii III - w sanitariatach płytki glazurowane do wysokości 2,10m, w pomieszczeniach z natryskami płytki glazurowane na pełną wysokość ściany. Wzdłuż wszystkich ścian korytarzy, holów, klatek schodowych na wysokości 110 cm od podłogi należy osadzić deskę odbojową o szerokości 20,0 cm, z drewna twardego liściastego, malowanego lakierem bezbarwnym, po zabejcowaniu na jasny dąb, alternatywnie taśmy ochronne z żywicy akrowinylowej modyfikowanej przeciwuderzeniowo, barwionej w całej masie, szerokości 20,0 cm. Przewody wentylacji mechanicznej, wewnątrz obudować płytą gips-karton i pomalować w kolorze ścian. Parapety. Z konglomeratu marmurowego lub marmurowe. Podokienniki zewnętrzne, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy powlekanej lub stalowej ocynkowanej gr 0,6mm w kolorze brązowym RAL 8011. Malowanie - kolorystyka. Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym. W korytarzach, szatniach i klatkach schodowych lamperie olejne do wysokości 1,60m, kolor uzgodnić z inwestorem, natomiast ściany hali sportowej pomalować farbami lateksowymi - łatwozmywalne, w kolorach pastelowych. Elementy drewniane zabezpieczyć solnymi preparatami grzybobójczymi, przeciw szkodnikom drewna, ognioochronnymi posiadającymi atesty zdrowotne PZH. Stolarka drewniana, PCV (lub ślusarka aluminiowa) w kolorze ciemnobrązowym RAL 8011. Elewacje w kolorze i z podziałami wg rysunków elewacyjnych - kolory wg schematu na rysunkach. - Elewacje - ściany - tynk cienkowarstwowy - Cokół - tynk mineralny Dach salą gimnastyczną - płyta warstwowa w kolorze jasno - szarym. Dach nad zapleczem socjalno - sanitarnym - blacha trapezowa w kolorze jasno - szarym. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy powlekanej lub stalowej ocynkowanej gr 0,6mm w kolorze pokrycia dachu. UWAGA : DOKŁADNA KOLORYSTYKA SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM Obróbki blacharskie. Rynny 0 180, rury spustowe 0 150, wydry przy kominach, pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm pomalowanej farbą do ocynku w kolorze ciemnobrązowym. Balustrady i obudowy grzejników - ze stali nierdzewnej pochwyty i słupki - rura śr. 50mm, relingi - śr. 20mm Poręcze balustrad schodowych wyposażyć w gałki uniemożliwiające zjeżdżanie. Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych z rur stalowych malowanych proszkowo. Obudowa grzejników w sali gimnastycznej nie osłoniętych drabinkami gimnastycznymi, z elementów elementów drewnianych z drewna dębowego i blachy perforowanej. Roboty zewnętrzne Schody wejściowe wykonać z betonu C16/20, obłożyć terakotą antypoślizgową. Wycieraczki do obuwia stalowe ocynkowane o wymiarach 40,0 x 60,0 cm. Wokół hali wykonać opaskę szerokości 50cm z kostki brukowej grubości 6,0 cm, układanej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4,0 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15,0 cm. Dojścia wykonać z kostki brukowej gr 6,0cm, układanej na podsypce cementowo - piaskowej gr 4cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm oraz podsypce gr. 10cm z piasku. Dojazdy wykonać z kostki betonowej gr. 8,0 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej gr 4,0 cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego gr. 15,0 cm i warstwy odsączającej z piasku gr. 20,0 cm. Instalacje C.O. z własnej kotłowni. Woda z wodociągu wiejskiego - doprowadzona z istniejącego budynku. Gromadzenie nieczystości stałych do istniejącego śmietnika. Instalacje elektryczne z istniejącego przyłącza. Wentylacja grawitacyjna wywiewna przewodami murowanymi,w szatniach wentylacja mechaniczna. W sanitariatach wentylację grawitacyjną wspomóc wentylatorami kanałowymi mechanicznymi uruchamianymi przy włączaniu oświetlenia. Wentylacja mechaniczna sali wentylatorami mechanicznymi. Kanalizacja sanitarna odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej,na placu szkoły. Woda opadowa odprowadzana na tereny zielone. Dostępność dla osób niepełnosprawnych Dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano pochylnię umożliwiającą wjazd do projektowanego budynku. Drzwi wejściowe i wewnętrzne pozbawione progów umożliwiają swobodny przejazd wózka w projektowanym budynku. Dostępność pomieszczeń piętra dla osób niepełnosprawnych za pomocą schodołazu. Widownia Miejsca siedzące na widowni na krzesełkach składanych. Ochrona przeciwpożarowa Charakterystyka obiektu. I-Część jednokondygnacyjna - hala sportowa o pow. użytkowej 640,49 m2 i wys. 7,50m, przeznaczona na szkolną halę sportową z boiskiem o wym. 35,17 x 18,04 m, II-Część dwukondygnacyjna (o wysokości maks. 6,60 m) pow. użytkowa - łącznie 424,86 m2. Obie części obiektu projektowane są jako budynki niskie (N), h < 12,0 m. Kategoria zagrożenia ludzi hali sportowej - stali użytkownicy (uczniowie szkoły),ZLIII z zapleczem socjalnym, dla której wymagana jest klasa odporności pożarowej budynku D + NRO. Gęstość obciążenia ogniowego. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego magazynu sprzętu sportowego - Q mniejszy równy 400 MJ/m2 Strefy pożarowe Cały projektowany budynek zaliczono do jednej strefy pożarowej o pow. 1065,35 m2 Dopuszczalna strefa pożarowa dla budynków o wysokości. do 12,0 m (N), przy kategorii zagrożenia ludzi ZL-III wynosi 8.000m2. Ściany oddzielające projektowany budynek od istniejącego budynku o odporności ogniowej REI 120. Zaprojektowane drzwi łączące projektowany budynek z budynkiem szkoły EI60 o wymiarach 200x210cm wyposażone w samozamykacze, w pełni wydzielają na odrębne strefy pożarowe tj. budynek projektowany od istniejącego budynku gimnazjum. Odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia dla elementów budowlanych hali sportowej. Dla budynku zakwalifikowanego do D klasy odporności pożarowej, elementy budynku spełniają następujące wymagania: Wyszczególnienie elementów konstrukcji Odporność ogniowa wymagana projektowana 1.Główna konstr. nośna R-60 R-60 2.Konstrukcja drewniana dachu R-15 R-15 3.Stropy REI-30 REI-60 4.Ściany zewnętrzne EI-30 EI-60 5.Ściana wewnętrzne - EI-60 6.Przekrycie dachu - EI-15 7.Biegi schodowe i spoczniki R -30 R- 60 W przypadku zabezpieczenia materiału palnego do granicy niezapalności środkiem ogniochronnym w sposób określony w jego aprobacie technicznej (świadectwie dopuszczenia), może on być stosowany do budowy jednokondygnacyjnych obiektów zaliczonych do kategorii ZLIII. Warunki ewakuacyjne. Zaprojektowane są bezpieczne wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz, na poziomie lub pionowe drogi komunikacji ogólnej, zwane drogami ewakuacyjnymi. Z hali sportowej (max. ilość osób do 200) zaprojektowane są; 2 pary drzwi bezpośrednio na zewnątrz budynku, posiadające wymiary 200 x 230cm oraz 105x230cm. Z widowni (max. 40 os.) jest wyjście ewakuacyjne; na klatkę schodową do wyjścia na zewnątrz, długość przejścia nie przekraczającej 28m. Długości dojść na drodze poziomej nie przekraczają- 20m. Korytarze mają wymaganą przepisami szerokość co najmniej 1,40 m i wysokość co najmniej 2,2 m. Wymagania dla wystroju wnętrz. W projekcie uwzględniono następujące zasady wykończenia wnętrz: -nie stosuje się materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, -na drogach ewakuacyjnych nie stosuje się materiałów łatwo zapalnych, dotyczy to także wykładzin podłogowych w pomieszczeniach magazynowych, -posadzkę w magazynie zaprojektowano jako niepalną, dot. to także i ścian w tych pomieszczeniach. Oświetlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji. Oświetlenie ewakuacyjne awaryjne jest wymagane w hali sportowej, holach i klatkach schodowych wg. PN EN 1838: 2005,umożliwiające wyjście z budynku po zaniku oświetlenia podstawowego i spełniać następujące warunki: -natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej nie mniejszej niż 0,5 lx, -pojawia się w czasie nie dłuższym niż 2 s po zaniku oświetlenia podstawowego, -wskazane są oprawy oświetleniowe z własnym źródłem zasilania, wyposażone w piktogramy znaków ewakuacyjnych, i z automatycznym testowaniem i monitoringiem stanu technicznego opraw, -źródło zasilania musi zapewnić dostawę energii na co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Na potrzeby ewakuacji, wyjścia należy oznakować zgodnie z normą PN-92/N- 01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. Instalacje. Projektowany budynek będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zabudowany w pobliżu wejścia głównego. Projektowany obiekt zostanie wyposażony w podstawową ochronę odgromową zgodnie z PN-86/E - 05003/01 ^ 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Przy montażu hali należy zapewnić metaliczne połączenia uziemienia (zbrojenia ław fundamentowych) i dachu. Techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podręczny sprzęt gaśniczy. Obiekt będzie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. Jedna jednostka środka gaśniczego: 2 kg/100 m2 chronionej powierzchni. Przewidzianych jest 3 gaśnice GP - 6x i 3 GP - 3x, których szczegółowe rozmieszczenie zostanie określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. Hala sportowa będzie wyposażona w hydranty 25 (0 25mm) z wężem półsztywnym o wydajności nie mniejszej niż 1 dm3/s, przy nominalnym ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa wg PN- EN 671-1. Zawór odcinający hydrant 25 powinien być umieszczony na wysokości 1,35 ?0,1m od poziomu podłogi. Zasięg 1-go hydrantu wynosi 33m. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniają hydranty na wodociągowej sieci zewnętrznej DN 80 20dm3/s w odległości 35mb, drugi 150mb. Droga pożarowa. Drogę pożarową zaprojektowano z kostki brukowej wzdłuż ściany południowej. Inne ustalenia Roboty winny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy współpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji inwestycji należy stosować materiały i wyroby budowlane posiadające certyfikaty jakości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu wymagają zgody autora opracowania. Charakterystyka energetyczna Właściwości cieplne przegród (bez mostków cieplnych), zgodnie z normą cieplną PN-91/B-02020 i znowelizowanymi warunkami technicznymi Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 12.04.2002 (z późniejszymi zmianami). Przegroda Wartości obliczeniowe Wartości dopuszczalne ściany zewnętrzna (bloczki gazobetonowe gr. 24 cm + styropian 14 cm) Uk = 0,20 W/m2K Uk max = 0,30 W/m2K Dach (płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 10 cm) Uk = 0,22 W/m2K Uk max = 0,25 W/m2K okna Uk = 1,10 W/m2K Uk max = 1,80 W/m2K
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452142002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności , która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie , iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. f) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie , iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił , iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, h) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegaj ą rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaj ą kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim O Milanów Nr 61 8046 1067 2004 0600 1661 0005 6. Wadium wniesione w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oferty, w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego z wykonawców/pełnomocnika Wykonawców. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.milanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach