Przetargi.pl
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, ul. Rolna, Jabłoniowa, Morelowa, Gruszowa, Oliwkowa, Brzoskwiniowa, Dojazd w Gminie Dopiewo”

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 81 48 231 , fax. 61 89 42 032
 • Data zamieszczenia: 2021-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Wyzwolenia 15
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 81 48 231, fax. 61 89 42 032
  REGON: 63128638000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukdopiewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, ul. Rolna, Jabłoniowa, Morelowa, Gruszowa, Oliwkowa, Brzoskwiniowa, Dojazd w Gminie Dopiewo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie zgodnie z poniższym zestawieniem: I. Rolna 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 – 103 mb 2. Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej - 4 szt. 3. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi425 - montaż na posesji -3 szt. 4. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki – 3 szt. 5. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego 0-31,5 mm - na szerokości 5 m i gr. 15 cm II. Jabłoniowa 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 – 252 mb 2. Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej - 6 szt. 3. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi425 - montaż na posesji -10 szt. 4. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki – 4 szt. 5. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego 0-31,5 mm - na szerokości 5 m i gr. 15 cm III. Morelowa 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 – 320 mb 2. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 250 – 78 mb 3. Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej - 11 szt. 4. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi425 - montaż na posesji -11 szt. 5. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki – 12 szt. 6. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego 0-31,5 mm - na szerokości 5 m i gr. 15 cm IV. Gruszowa 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 – 250 mb 2. Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej - 6 szt. 3. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi425 - montaż na posesji -12 szt. 4. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki – 10 szt. 5. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego 0-31,5 mm - na szerokości 5 m i gr. 15 cm V. Oliwkowa 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 – 136 mb 2. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 250 – 174 mb 3. Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej - 6 szt. 4. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi425 - montaż na posesji -9 szt. 5. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki – 6 szt. 6. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego 0-31,5 mm - na szerokości 5 m i gr. 15 cm VI. Brzoskwiniowa 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 – 108 mb 2. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 250 – 288 mb 3. Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej – 8 szt. 4. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi425 - montaż na posesji -18 szt. 5. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki – 14 szt. 6. Rurociąg tłoczny z 2 x PE fi 90 PN 10 – 2 x 396 mb 7. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego 0-31,5 mm - na szerokości 5 m i gr. 15 cm VII. Dojazd 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 – 300 mb 2. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 250 – 34 mb 3. Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej - 6 szt. 4. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki – 1 szt. 5. Przepompownia ścieków – 1 szt. 6. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego 0-31,5 mm - na szerokości 5 m i gr. 15 cm VIII. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie ul. Rolna, zlewnia do ul. Leśnej (główny kanał zbiorczy) 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 315 – 195 mb 2. Studnie betonowe DN 1000 na sieci kanalizacyjnej wraz z studnią rozprężną – 5 szt. 3. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką fi425 - montaż na posesji -6 szt. 4. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki – 5 szt. 6. Rurociąg tłoczny z 2 x PE fi 90 PN 10 – 2 x 45 mb 7. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego 0-31,5 mm - na szerokości 5 m i gr. 15 cm Adres inwestycji: Dąbrowa - ul. Rolna działka nr 348 - ul. Jabłoniowa działka nr 445/58 - ul. Morelowa działki nr 445/14, 445/23 - ul. Gruszowa działki nr 445/46, 345/8 - ul. Oliwkowa działki nr 445/76, 445/58, 445/20, 445/14, 445/23, 445/46, 345/8, 345/44 - ul. Brzoskwiniowa działka nr 345/44 - ul. Dojazd działki nr 445/58, 445/14, 445/23, 445/46, 345/8, 345/44
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach