Przetargi.pl
BIEŻĄCA OBSŁUGA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ORAZ WSPARCIE PRAWNE W TYM ZAKRESIE NA RZECZ MAZOWIECKIEGO CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Zagórze, gm. Wiązowna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 733 324 , fax. 227 733 323
 • Data zamieszczenia: 2021-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  gm. Wiązowna
  05-462 Zagórze, woj. mazowieckie
  tel. 227 733 324, fax. 227 733 323
  REGON: 14201167000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumzagorze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BIEŻĄCA OBSŁUGA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ORAZ WSPARCIE PRAWNE W TYM ZAKRESIE NA RZECZ MAZOWIECKIEGO CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Bieżąca obsługa zamówień publicznych Zamawiającego tj:m.inn. 1)obsługa w zakresie zamówień publicznych oraz wsparcie prawne w tym zakresie; 2)bieżący udział w pracach komisji przetargowych; 3)wsparcie prawne komórek organizacyjnych Zamawiającego w realizowanych zadaniach; 4)przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Pzp wraz z aktami wykonawczymi oraz umowami o dofinansowanie ze środków UE .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79900000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach