Przetargi.pl
Adaptacja akustyczna sali w pawilonie sportowym przy ul. Braterstwa Broni w Skoroszycach

GMINA SKOROSZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48774318991
 • Data zamieszczenia: 2023-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SKOROSZYCE
  ul. Powstańców Śląskich 17
  48-320 Skoroszyce, woj. opolskie
  tel. +48774318991
  REGON: 531412941
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja akustyczna sali w pawilonie sportowym przy ul. Braterstwa Broni w Skoroszycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych, w wyniku których ściany sali budynku Pawilony Sportowego uzyskają wystrój akustyczny poprzez zastosowanie:1) Dla paneli ściennych o powierzchni 38 m2: Ściany boczne – Okładzina trudnozapalna MDF (zabezpieczona do klasy co najmniej Bs2d0) nacinana perforowana gr. 16-18 mm, nacięcia o szerokości 3 mm w odstępach co 13 mm, stopień perforacji 9,38 %. Wykończenie laminatem lub fornirem w kolorze dąb. Okładzinę należy montować z zachowaniem 50 mm pustki powietrznej. Pustka wypełniona wełną mineralną gr. 50 mm zabezpieczona przed pyleniem. Współczynniki pochłaniania nie gorsze niż: 125 Hz -0,6 sek, 250 Hz - 0,99 sek, 500 Hz-0,90 sek, 1 KHz - 0,80 sek, 2KHz - 0,7 sek, 4 KHz -0,65 sek.2) Dla paneli ściennych o powierzchni 85 m2: Ściany boczne – Okładzina trudnozapalna MDF (zabezpieczona do klasy co najmniej Bs2d0) nacinana perforowana gr. 16-18 mm, nacięcia o szerokości 3 mm w odstępach co 13 mm, stopień perforacji 9,38 %. Wykończenie laminatem lub fornirem w kolorze dąb. Okładzinę należy montować z zachowaniem 50 mm pustki powietrznej. Pustka wypełniona wełną mineralną gr. 50 mm zabezpieczona przed pyleniem. Współczynniki pochłaniania nie gorsze niż: 125 Hz -0,3 sek, 250 Hz - 0,85 sek, 500 Hz-0,99 sek, 1 KHz - 0,85 sek, 2KHz - 0,7 sek, 4 KHz -0,65 sek. 3) Dla sufitu akustycznego o powierzchni 101 m2 -sufit skosy po bokach sali – bezspoinowy ustrój akustyczny na bazie wełny mineralnej wykończony tynkiem akustycznym o łącznej grubości 25 mm. Montaż z pustką powietrzną 200 mm. Kolor biały. 4) Współczynniki pochłaniania nie gorsze niż: 125 Hz -0,93 sek, 250 Hz - 0,82 sek, 500 Hz-0,90 sek, 1 KHz - 0,90 sek, 2KHz - 0,92 sek, 4 KHz -0,92 sek.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest – Projekt wykonawczy - Załącznik Nr 3 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach