Przetargi.pl
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG REMONTOWYCH, POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIE REMONTU ŁAZIENKI W BUDYNKU W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALE. TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 26 LIPCA 2021 r.. DO GODZ. 12 OTWARCIE OFERT W DNIU 26 LIPCA 2021 r.. O GODZ. 12.30

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ogłasza przetarg

 • Adres: 32-043 Skała, Księdza Stanisława Połetka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123890311 , fax. 123890311
 • Data zamieszczenia: 2021-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
  Księdza Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała, woj. małopolskie
  tel. 123890311, fax. 123890311
  REGON: 35672001700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo-skala.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wykonanie zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2019 r. poz.1843 1843

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG REMONTOWYCH, POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIE REMONTU ŁAZIENKI W BUDYNKU W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALE. TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 26 LIPCA 2021 r.. DO GODZ. 12 OTWARCIE OFERT W DNIU 26 LIPCA 2021 r.. O GODZ. 12.30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Oferta 1 Kompleksowy remont łazienki na I piętrze w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, 32-043 Skała, ul. Ks. St. Połetka 30 - powierzchni użytkowa 14,90 m 2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 02 sierpnia 2021 r do 15 września 2021 r. Oferta 2 Kompleksowy remont łazienki na II piętrze w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale,32-043 Skała, ul. ks. St. Połetka 30 powierzchnia użytkowa 12,10 m 2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 15 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98390000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach