Przetargi.pl
„Wymiana modułu wirnikowego na nowy oraz niezbędnych części będących w posiadaniu Kopalni jako części zamienne, wymiana zabezpieczenia antypompażowego (PROTRONIC), przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie wszystkich parametrów pracy w związku z awarią instalacji utylizacji wycieków i kompresora oparów”.

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36 , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2021-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278 71 11, 12 278 71 36, fax. 122 787 110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna-Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana modułu wirnikowego na nowy oraz niezbędnych części będących w posiadaniu Kopalni jako części zamienne, wymiana zabezpieczenia antypompażowego (PROTRONIC), przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie wszystkich parametrów pracy w związku z awarią instalacji utylizacji wycieków i kompresora oparów”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Wymiana modułu wirnikowego na nowy oraz niezbędnych części będących w posiadaniu Kopalni jako części zamienne, wymiana zabezpieczenia antypompażowego (PROTRONIC), przeprowadzenie rozruchu instalacji i sprawdzenie wszystkich parametrów pracy w związku z awarią instalacji utylizacji wycieków i kompresora oparów”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42124340-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną