Przetargi.pl
2022-9 zakup karmy dla psów i kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie w 2022 roku

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ogłasza przetarg

 • Adres: 02-147 Warszawa, Paluch 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 868 06 34
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
  Paluch 2
  02-147 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 868 06 34
  REGON: 017189145
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  2022-9 zakup karmy dla psów i kotów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie w 2022 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy sukcesywna dostawa karmy suchej dla psów - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej SWZ .Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy sukcesywna dostawa karmy suchej dla psów z wrażliwym układem pokarmowym - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej SWZ .Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy sukcesywna dostawa karmy mokrej dla psów i kotów - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej SWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15713000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach