Przetargi.pl
2020-6 Karma na 2021 rok

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ogłasza przetarg

 • Adres: 02-147 Warszawa, ul. Paluch
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 460 250, , fax. 228 460 236
 • Data zamieszczenia: 2020-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
  ul. Paluch 2
  02-147 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 460 250, , fax. 228 460 236
  REGON: 17189145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.napaluchu.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  2020-6 Karma na 2021 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa karmy pełnoporcjowej suchej i mokrej dla zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie w 2021 roku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15713000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach