Przetargi.pl
Przebudowę budynku związana z budową wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i w pomieszczeniach administracji budynku.

III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 01-206 Warszawa, Rogalińska 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
  Rogalińska 2
  01-206 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000799173
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowę budynku związana z budową wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i w pomieszczeniach administracji budynku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku związana z budową wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i w pomieszczeniach administracji budynku III LO im. Gen. Sowińskiego przy ulicy Rogalińskiej 2 w Warszawie”, w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa) oraz przedmiaru i rysunków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach