Przetargi.pl
1. Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap V, odcinki V/11, V/13, V/14 (ul. Ząbkowicka) wraz z budową spięcia kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Kolejowej i Mostowej; 2. Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap V, odcinki V/4, V/7 (ul. Złotostocka i Pl. Kościelny); 3. Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etap V, odcinki V/5, V/5a, V/6, V/8, V/9, V/15, V/16, V/17, V/18, V/19, V/20, V/21, V/22, V/23, V/24, V/25 (ul. Złotostocka, Krzyżowa, Pl. Kościelny, Paczkowska, Ząbkowicka, Kłodzka, Wileńska, Wąska);