Przetargi.pl
17/ZP/2022/S Usługi szkoleniowe dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych UŁ w ramach projektu pn. „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni” cz. III

UNIWERSYTET ŁÓDZKI ogłasza przetarg

 • Adres: 90-136 Łódź, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET ŁÓDZKI
  ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68
  90-136 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000001287
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  17/ZP/2022/S Usługi szkoleniowe dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych UŁ w ramach projektu pn. „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni” cz. III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie: M_o_R® Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem certyfikującym, materiałami szkoleniowymi oraz wynajmem sali szkoleniowej: (3 grupy szkoleniowe, 3 dni szkoleniowe na grupę (24 godziny), łącznie 9 dni szkoleniowych, 72 godziny szkoleniowe)Program:1. Wprowadzenie do zarzadzania ryzykiem, definicje i podstawowe pojęcia2. Koncepcja metodyki M_o_R®3. Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, operacyjnej, programów i projektów4. Podejście do zarządzania ryzykiem (polityka zarządzania ryzykiem; opis procesu zarządzania ryzykiem; strategia zarządzania ryzykiem; rejestr ryzyk i rejestr zagadnień)5. Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem6. Proces zarządzania ryzykiem7. Perspektywy zarządzania ryzykiem8. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem10. Wdrożenie i przeglądy zarządzania ryzykiem11. Egzamin M_o_R Foundation
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach