Przetargi.pl
ZP/14/2014 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu CZMP

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" ogłasza przetarg

 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 271 17 52; 271 17 53 , fax. 42 271 17 50
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
  ul. Rzgowska 281/289 281/289
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50
  REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/14/2014 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu CZMP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w postępowaniu ZP/14/2014.
  Pakiet nr 1
  1. Probówka typu Eppendorff do osmometru 800 cl firmy Trident. - 10 000 szt.
  2. Zestaw do mikropipety o poj. 100 ?l (mikropipeta stanowi wyposażenie dodatkowe do osmometru firmy Trident). - 6 szt.
  3. Mieszadełko do osmometru 800 cl (Vibrator) firmy Trident. - 10 szt.
  Pakiet nr 2
  Probówka okrągłodenna o pojemności 4-5 ml (fi12-13x75mm), sterylna, matowa, bez skalowania, bez nadruku, bez etykiety, do jednorazowego gotowania materiału biologicznego w temperaturze 100 st. C, z korkiem. - 8 000 szt.
  Pakiet nr 3
  Haczyki plastikowe typu szydełkowego do wyjmowania skrzepów. (Bagietka z harpunem) Haczyki o grubości do 2 mm. - 40 000 szt.
  Pakiet nr 4
  Statyw na 50 probówek o średnicy 10 mm, o wym. 209-210x105-109x45-50 mm. Zamawiający dopuszcza statyw o wysokości 70 mm. - 20 szt.
  Pakiet nr 5
  Eza metalowa lub z Nickel-chrome, bez kalibracji z pojedynczego drutu kantalowego fi 0,7 mm oraz oczkiem fi 2 mm. - 100 szt.
  Pakiet nr 6
  Bibuła filtracyjna Whatmana. - 400 szt.
  Pakiet nr 7
  Probówki typu Trucount, zdefiniowane dla cytometru FACS Calubur Becton Dickinson (własnośc ICZMP), służące do oceny wartości bezwzględnych leukocytów krwi, zawierajace wykalibrowaną ilość beadsów fluorescencyjnych, kompatybilne z trilestami CD4/CD8/CD3 oraz CD3/CD19/CD45 służacymi do oceny wartosci bezwzglednych wymienionych subpopulacji limfocytów. Opakowanie 50 szt. - 2 torebki probówek po 25 szt.) - 2 000 szt.
  Pakiet nr 8
  Buteleczki do hodowli o poj.2,5-5 ml- slide flask, z odrywanym dnem, sterylne, ze szlifem do opisu, zapewniające prawidłowy wzrost hodowli, odporne na załamania przy odrywaniu dna. - 1 200 szt.
  Pakiet nr 9
  Probówki do hodowli ze skosem, poj.10 ml, zakręcane białym korkiem, bezbarwne, szczelne, zapewniające prawidłowy wzrost hodowli, sterylne. - 4 000 szt.
  Pakiet nr 10
  Probówka typu Eppendorf do PCR o poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem, cienkościenna, przezroczysta z polipropylenu, stożkowa o podwyższonej przezroczystości, możliwości pisania na wieczku. - 4 000 szt.
  Pakiet nr 11
  Probówka typu Eppendorf o poj. 2,0 ml, z płaskim wieczkiem, skalowana, z matowym polem do opisu, mozliwość pisania na wieczku, łatwo zamykana i otwierana, szczelna, z polipropylenu, bezbarwna. - 2 500 szt.
  Pakiet nr 12
  Szalki Petriego o średnicy 200 mm, wys. 30 mm, szklane bez wentylacji. - 6 szt.
  Pakiet nr 13
  Pudełka tekturowe na szkiełka podstawowe o wymiarach ok. 76x26 mm z tolerancją do 2 mm na plus, długość 33,5 cm, wysokość 3,5 cm, szerokość 8,5 cm. Pudełka składają się z szufladki i osłony, wykonane ze sztywnej tektury. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów pudełka: 0,2 cm. - 1 500 szt.
  Pakiet nr 14
  Pudełka tekturowe do bloczków parafinowych, długość 34 cm, wysokość 4,5 cm, szerokość 12,5 cm z przegródkami. Pudełka wykonane ze sztywnej tektury. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów pudełka: 0,2 cm. - 800 szt.
  Pakiet nr 15
  1. Kapilary do hematokrytu o poj. 75 ul, z heparyną Na, z wyposażeniem - zatyczki, mieszadełka. - 20 000 szt.
  Pakiet nr 16
  Miska ze stali nierdzewnej, rozm. 220 mm x 70 mm, poj. 2,0 l, autoklawowalna. - 8 szt.
  Pakiet nr 17
  Kieliszek medyczny ze stali nierdzewnej o poj. 0,25 l z wewnętrznym skalowaniem i uchem zewnętrznym. - 12 szt.
  Pakiet nr 18
  Kapilary szklane hemakrytowe, bez heparyny, dł. 6-7,5 cm, grubość min. 2 mm. - 5 000 szt.
  Pakiet nr 19
  Słoje szklane do zbiórki moczu, poj. 1,5 l typu Tulipan. - 80 szt.
  Pakiet nr 20
  Butelka do karmienia niemowląt, zakręcana, typu SIMAX poj. 250 ml. - 100 szt.
  Pakiet nr 21
  1. Moździerz porcelanowy, śr. 96 mm. - 10 szt.
  2. Tłuczek do moździerza, porcelanowy, dł. 96 mm. - 10 szt.
  Pakiet nr 22
  Końcówka do ssaka, szklana, o śr. zewnętrznej 5 mm. - 100 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331925007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iczmp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach