Przetargi.pl
ZP2/12/2022 r.Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich w 2023 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-106 Siemianowice Śląskie, NIEPODLEGLOŚCI 47
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
  NIEPODLEGLOŚCI 47
  41-106 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  REGON: 000726620
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP2/12/2022 r.Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich w 2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRODUKTY MLECZARSKIE świeżość, dobry smak po otwarciu produktów, niezbrylone sery naturalne, gęste jogurtyARTYKUŁY SPOŻYWCZE – przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produktygotowane sypkie, bez sklejania się twarde sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji,RYBY świeże, mrożone odpowiednio całe , zapach smak świeży, po odmrożeniu nie rozpadają się , bez glazury SHP płaty170 g-240 g.MROŻONKI, OWOCE WARZYWA MROŻONE Warzywa owoce świeże bez uszkodzeń, odpowiednio mrożone, produktygarmażeryjne Kształt odpowiednie dla danego rodzaju, powierzchnia gładka, błyszcząca; wyroby wyrównane w opakowaniujednostkowym pod względem kształtu i wielkości; niedopuszczalne: uszkodzenia, popękanie, zabrudzenie powierzchni.Konsystencja i struktura Charakterystyczna dla ciasta, elastyczna, miękka, niedopuszczalna luźna, rozpadająca się lub zbyttwarda, Smak i zapach Typowy dla wyrobów z gotowanego ciasta, niedopuszczalny: stęchły, gorzki lub inny obcy, pougotowaniu produkt powinien się nie sklejać.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach