Przetargi.pl
Zorganizowanie wyjazdu zagranicznego do Włoch w ramach projektu PWP -Ubrani w Talent realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 64
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 266 06 82 , fax. 32 291 20 94
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64
  Ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 64 64
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 266 06 82, fax. 32 291 20 94
  REGON: 24332720100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa oświaty

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie wyjazdu zagranicznego do Włoch w ramach projektu PWP -Ubrani w Talent realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zorganizowanie wyjazdu zagranicznego do Włoch w ramach realizacji projektu PWP - Ubrani w Talent. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ. 3.Organizacja wyjazdu obejmuje: a. Transport uczestników z Sosnowca -ul. Grota Roweckiego 64- na lotnisko docelowe -Katowice lub Kraków- oraz transport w drodze powrotnej z lotniska -Katowice lub Kraków- do Sosnowca -ul. Grota Roweckiego 64. b. Przelot samolotem - klasa ekonomiczna - do Włoch -Mediolan. c.Transport wewnętrzny uczestników w okresie pobytu w Mediolanie: bus z kierowcą do dyspozycji, transport uczestników wizyty pomiędzy miejscem noclegu -hotel i miejscami odbywania się spotkań -wizyt podczas trwania całej wizyty studyjnej w obie strony, włącznie z transportem z i na lotnisko, wraz z ubezpieczeniem transportowym uczestników. d. 5 noclegów w hotelu trzygwiazdkowym w pokojach 1-osobowych z łazienką, z zastrzeżeniem, że wszyscy Uczestnicy wyjazdu będą zakwaterowani w jednym hotelu usytuowanym w niedalekiej odległości od siedziby partnera projektu: L Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Marelli-Dudovitch ul. Livigno 11 61-63, 20158 Milano. e.Całodzienne wyżywienie - 3 posiłki, tj.: - śniadanie w hotelu, - obiad dwudaniowy z deserem i napojami do wyboru: kawa, herbata, sok, woda mineralna,- kolacja,w 2, 3, 4, 5 dniu wyjazdu oraz: 2 posiłki -obiad, kolacja- w 1 dniu wyjazdu oraz: 2 posiłki -śniadanie, obiad- w 6 dniu wyjazdu. f. w tym organizacja jednej uroczystej kolacji w drugim dniu trwania wizyty, z udziałem zaproszonych gości - przedstawicieli Partnera projektu - L Instituto di Istruzione Secondaria Superiore Mirelli-Dudovich -5 dodatkowych osób. g. Łącznie 5 śniadań, 6 obiadów, 5 kolacji. h. Ubezpieczenie uczestników wyjazdu zagranicznego : NNW- 10 000 zł na osobę, KL- 80 000 zł na osobę, OC na osobę: 20 000 zł. i. Liczba uczestników: 6 osób dorosłych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.sosnowiec.pl - zakładka zamówienia publiczne, profil Nabywcy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach