Przetargi.pl
Zorganizowanie 7-dniowej wycieczki autokarowej na Węgry dla dwóch grup

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 63-421 Przygodzice, Pl. Powstańców Wielkopolskich 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 5927117 , fax. 62 5927117
 • Data zamieszczenia: 2014-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
  Pl. Powstańców Wielkopolskich 2 2
  63-421 Przygodzice, woj. wielkopolskie
  tel. 62 5927117, fax. 62 5927117
  REGON: 00114078900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przygodzice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie 7-dniowej wycieczki autokarowej na Węgry dla dwóch grup
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wycieczek autokarowych na Węgry połączonych z wypoczynkiem nad Balatonem, dla dwóch grup pracowników i emerytów placówek oświatowych (104 osób) w dniach: I grupa - 05 - 11 lipca 2014 r. - 41 osób II grupa - 12 - 18 lipca 2014 r. - 63 osoby W cenie wycieczki należy uwzględnić: a) zrealizowanie programu zwiedzania zgodnie z załącznikiem do umowy w tym bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, nad jezioro Heviz i na rejs statkiem po Dunaju w Budapeszcie. Bilety wstępu na baseny termalne - koszt po stronie uczestnika wycieczki. b) przejazd autokarem nie starszym niż pięcioletnim, sprawnym technicznie, jednopokładowym, wyposażonym w klimatyzację, wc, barek, odtwarzacz DVD oraz wygodne regulowane fotele, c) zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelu o standardzie minimum 3-gwiazdkowym położonym nad brzegiem Balatonu w odległości do 200 metrów od brzegu Balatonu w miejscowości Siofok. Pokoje: - dla I grupy w terminie od 05-11 lipca: 19 pokoi dwuosobowych, 1 pokój trzyosobowy, - dla II grupy w terminie od 12-18 lipca: 30 pokoi dwuosobowych, 1 pokój trzyosobowy (zgodnie z wykazem uczestników). W razie konieczności (przypadki losowe) dla każdej grupy 2 pokoje jednoosobowe. Zamawiający nie dopuszcza podziału i zakwaterowania grupy w dwóch lub większej ilości hoteli. d) opieka pilota polskojęzycznego, e) na miejscu lokalny przewodnik ze znajomością języka polskiego, f) minimalne wyposażenie pokoi udostępnione bezpłatnie: - łazienka, z prysznicem, umywalką i wc, akcesoria toaletowe, ręczniki, - tv z telewizją satelitarną, - balkon lub taras, g) wyżywienie: - 6 śniadań, w formie bufetu (co najmniej: ciepłe danie, wędliny, ser, masło i pieczywo), - 7 obiadokolacji, w tym 1 integracyjna z potrawami lokalnymi - wieczór węgierski (każda obiadokolacja w formie bufetu, co najmniej: zupa, drugie danie, w tym mięso lub ryba, bufet sałatkowy oraz deser), do każdego posiłku woda lub napój bezalkoholowy, h) wieczór węgierski z muzyką na żywo, i) ubezpieczenie NNW nie niższe niż: 5000 w PLN na osobę, KL 10000 euro/osobę, bagaż 200euro/osobę dla każdego uczestnika wyjazdu, j) opłaty klimatyczne, opłaty parkingowe i drogowe, k) bezpłatny dostęp do plaży z bezpłatnymi leżakami i parasolami, l) podatek VAT. 3. Maksymalna liczba uczestników wycieczek może ulec zmniejszeniu: - bez poniesienia kosztów przez Zamawiającego - do 6 osób, zgłoszonych Wykonawcy na 7 dni przed wyjazdem. - rezygnacja więcej niż 6 uczestników wycieczki na poszczególnych etapach zamówienia musi być przyjęta przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - rezygnujący ponosi koszty poniesione przez biuro podróży, na realizację zamówienia dla konkretnej osoby rezygnującej z wyjazdu. 4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty program wycieczki na Węgry obejmujące minimalny program przedstawiony przez Zamawiającego. Minimalny program wycieczki: 1 dzień - Wyjazd z Przygodzic ok. godz. 4.00. Przejazd na Węgry, zwiedzanie Gyor- zabytkowej starówki. Przejazd do Pannonhalmy- zwiedzanie, 2 dzień - całodzienny wypoczynek nad Balatonem, 3 dzień - wycieczka do Budapesztu, zwiedzanie miasta: Wzgórze Gellerta, Zamek Królewski, Baszta Rybacka, Kościół Króla Marcina, Parlament, Bazylika, Plac Bohaterów, rejs statkiem po Dunaju, 4 dzień - Wycieczka na baseny termalne do Zalakaros, 5 dzień - całodzienna wycieczka do Heviz - powulkaniczne jezioro termalne, możliwość kąpieli w jeziorze, 6 dzień - Wycieczka na baseny termalne, 7 dzień - przejazd do Wiednia. Panoramiczny objazd miasta Ringiem. Parlament, Opera. Spacer na starówkę do katedry św. Stefana. Przejazd do Czech, obiadokolacja, powrót do Przygodzic w godzinach nocnych. Uwaga: 1) W dniach od drugiego do siódmego należy uwzględnić śniadanie, w dniach od pierwszego do siódmego należy uwzględnić obiadokolację. 2) W jednym z dni pobytu należy zorganizować wieczór węgierski z muzyką na żywo. 3) Program będzie taki sam dla każdej grupy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.przygodzice.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach