Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miejsce Piastowe w okresie zimowym 2022/2023 - odśnieżanie

Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg

 • Adres: 38-430 Miejsce Piastowe, Dukielska 14
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejsce Piastowe
  Dukielska 14
  38-430 Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie
  REGON: 370440583
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miejsce Piastowe w okresie zimowym 2022/2023 - odśnieżanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania na drogach na terenie miejscowości: Wrocanka i Niżna ŁąkaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania na drogach na terenie miejscowości: RogiPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania na drogach na terenie miejscowości: ŁężanyPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania na drogach na terenie miejscowości: TargowiskaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania na drogach na terenie miejscowości: ZalesiePrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania na drogach na terenie miejscowości: WidaczPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania na drogach na terenie miejscowości: Miejsce PiastowePrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania na drogach na terenie miejscowości: Głowienka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach