Przetargi.pl
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych miasta i gminy Wieluń” Zadanie Nr 1 - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i gminy Wieluń” Zadanie Nr 2 - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zachodniej części miasta i gminy Wieluń”

Gmina Wieluń ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 860 249 , fax. 438 860 260
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieluń
  Plac Kazimierza Wielkiego 1
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438 860 249, fax. 438 860 260
  REGON: 73093475000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zimowe utrzymanie dróg gminnych miasta i gminy Wieluń” Zadanie Nr 1 - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i gminy Wieluń” Zadanie Nr 2 - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zachodniej części miasta i gminy Wieluń”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy usług związanych z „Zimowym utrzymaniem dróg gminnych miasta i gminy Wieluń”. 1) Zadanie Nr 1 obejmuje „Zimowe utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i gminy Wieluń”; 2) Zadanie Nr 2 obejmuje „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zachodniej części miasta i gminy Wieluń”. Podział miasta na część wschodnią i zachodnią przebiega wzdłuż ulicy Śląskiej, Placu Legionów, ulicy Palestranckiej w kierunku południowym i północnym do granic miasta Wielunia. W zakres Zadania nr 1 wchodzą następujące wsie: Borowiec, Jodłowiec, Małyszyn, Masłowice, Olewin, Ruda, Sieniec, Starzenice, Urbanice, Widoradz. W zakres Zadania nr 2 wchodzą następujące wsie: Dąbrowa, Gaszyn, Kadłub, Kurów, Piaski, Srebrnica, Turów, Nowy Świat, Bieniądzice, Rychłowice. 4.2. Zakres rzeczowy zadań: Zadanie Nr 1: Przez zimowe utrzymanie dróg gminnych we wschodniej części miasta i gminy Wieluń należy rozumieć: odśnieżanie i posypywanie dróg, odśnieżanie i posypywanie chodników i parkingów, wywóz śniegu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km z załadunkiem i rozładunkiem, ustawienie i demontaż rozbieralnej zasłony przeciwśnieżnej z siatki z tworzywa sztucznego (sezon 2021/2022), obserwacja stanu dróg w okresie zimowym (tj. w miesiącach styczniu, lutym, marcu i grudniu). Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia świadczenia usługi obserwacji stanu nawierzchni dróg o czym poinformuje Wykonawcę. Zadanie Nr 2: Przez zimowe utrzymanie dróg gminnych w zachodniej części miasta i gminy Wieluń należy rozumieć: odśnieżanie i posypywanie dróg, odśnieżanie i posypywanie chodników i parkingów, wywóz śniegu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km z załadunkiem i rozładunkiem, ustawienie i demontaż rozbieralnej zasłony przeciwśnieżnej z siatki z tworzywa sztucznego (sezon 2021/2022), obserwacja stanu dróg w okresie zimowym (tj. w miesiącach styczniu, lutym, marcu i grudniu). Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia świadczenia usługi obserwacji stanu nawierzchni dróg o czym poinformuje Wykonawcę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru usług obejmujące wymagania w zakresie sposobu wykonania usługi zimowego utrzymania dróg oraz Kosztorys ofertowy zawierający rodzaj i przewidywany zakres usługi: dla Zadania Nr 1 – określone w załączniku nr 1 A, dla Zadania Nr 2 – określone w załączniku nr 2 A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach