Przetargi.pl
Zasilanie energetyczne kontenerów

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 416 300 , fax. 68 341 30 40
 • Data zamieszczenia: 2021-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.
  ul. Wojska Polskiego 52
  66-235 Torzym, woj. lubuskie
  tel. 683 416 300, fax. 68 341 30 40
  REGON: 80467187000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltorzym.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szpital sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zasilanie energetyczne kontenerów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegające na wymianie linii kablowej związanej z wykonaniem zasilania energetycznego kontenerów do triażu - z rozdzielnicy głównej szpitala do modułu kontenerów przy budynku nr 1 oraz do kontenera przy Segmencie nr III przy Lubuskim Centrum Pulmonologii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach