Przetargi.pl
Zapytanie o ofertę cenową usługi - Przegląd okresowy klimatyzacji

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 320 615 , fax. 815 322 359
 • Data zamieszczenia: 2022-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Nowy Świat 3
  20-418 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 320 615, fax. 815 322 359
  REGON: 53930000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/wijhars-lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zapytanie o ofertę cenową usługi - Przegląd okresowy klimatyzacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria i warunki zakupu towaru Przegląd, czyszczenie, konserwacja oraz kontrola szczelności systemu klimatyzacji. Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria i warunki zakupu usługi: Wykonanie przeglądu, czyszczenia, konserwacji oraz kontroli szczelności systemu klimatyzacji, obejmującej:  czyszczenie parownika,  czyszczenie skraplacza,  czyszczenie filtrów,  pomiar sprawności elektrycznej,  pomiar wydajności chłodniczej,  sprawdzenie szczelności układu,  sprawdzenie drożności odwodniania,  uzupełnienie czynnika,  kontrola szczelności. Usługa dotyczy: 22 sztuk klimatyzatorów naściennych, w tym:  1 szt. MDV MSTACU-12HRFN1  9 szt. MDV MSTACU-09HRFN1  9 szt. MDV MSR 23V-09HRDN1  1 szt. MDV MSR 23V-12HRDN1  1 szt. SAMSUNG AQV 09 PSBN 4 agregaty:  2 szt. MDV M5OD-42HFN1-Q  2 szt. MDV M50C36HFN1Q Termin realizacji – maj 2022 r. Kryterium: cena
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną