Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20019 Lublin, ul. Narutowicza
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 354 606 , fax. 815 354 313
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73
  20019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 354 606, fax. 815 354 313
  REGON: 43068905200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwany dalej PFU) oraz we wzorze umowy, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach