Przetargi.pl
dostawa ciekłego azotu i dzierżawa zbiorników w okresie 36 m-cy dla Instytutu w Puławach , znak sprawy DZ-2501/132/17

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 24100 Puławy, Al. Partyzantów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 893 000 , fax. 818 862 595
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Partyzantów 57
  24100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 893 000, fax. 818 862 595
  REGON: 8025200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa ciekłego azotu i dzierżawa zbiorników w okresie 36 m-cy dla Instytutu w Puławach , znak sprawy DZ-2501/132/17
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DZ-2501/132/17
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111800-3

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach