Przetargi.pl
Zakup wyposażenia na potrzeby Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59220 Legnica, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 72 33 500 , fax. 76 72 33 501
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
  Rynek 39
  59220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 76 72 33 500, fax. 76 72 33 501
  REGON: 39000648600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samorządowa Intytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia na potrzeby Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa kserokopiarki kolorowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342400-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach