Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą odczynników Architect IA SARS-CoV-2 IgG II Quant oraz niezbędnych do ich użytkowania materiałów eksploatacyjnych tj. Architect IA SARS-CoV-2 IgG II Quant Kalibrator oraz Architect IA SARS-CoV-2 IgG II Quant Kontrola.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-703 Ruda Śląska, ul. W. Lipa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48322482452 , fax. +48327795912
 • Data zamieszczenia: 2022-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
  ul. W. Lipa 2
  41-703 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. +48322482452, fax. +48327795912
  REGON: 24146865300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip2.szpitalruda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą odczynników Architect IA SARS-CoV-2 IgG II Quant oraz niezbędnych do ich użytkowania materiałów eksploatacyjnych tj. Architect IA SARS-CoV-2 IgG II Quant Kalibrator oraz Architect IA SARS-CoV-2 IgG II Quant Kontrola.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostarczeniem odczynników Architect IA SARS-CoV-2 IgG II Quant oraz niezbędnych do ich użytkowania materiałów eksploatacyjnych tj. Architect IA SARS-CoV-2 IgG II Quant Kalibrator oraz Architect IA SARS-CoV-2 IgG II Quant Kontrola na potrzeby Zamawiającego. Szacowana ilość odczynników Architect IA SARS-CoV-2 IgG II Quant (opakowanie – 100 sztuk) na okres obowiązywania umowy wynosi 20 opakowań, szacowana ilość materiałów eksploatacyjnych tj. Architect IA SARS-CoV-2 IgG II Quant Kalibrator - wynosi 4 zestawy, Architect IA SARS-CoV-2 IgG II Quant Kontrola - wynosi 4 zestawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach