Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, drobnego sprzętu laboratoryjnego w postaci materiałów zużywalnych do badań w kierunku wirusa SARS CoV-2

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3512345 , fax. 32 3512318
 • Data zamieszczenia: 2022-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
  ul. Raciborska 39
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3512345, fax. 32 3512318
  REGON: 29688000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/wsse-katowice/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, drobnego sprzętu laboratoryjnego w postaci materiałów zużywalnych do badań w kierunku wirusa SARS CoV-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa i transport na koszt Wykonawcy do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach; 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 39, drobnego sprzętu laboratoryjnego w postaci materiałów zużywalnych do badań w kierunku wirusa SARS CoV-2. Przedmiot zamówienia: 1.ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean i sterile, 0,1 -10 µl S, 34 mm, ciemnoszary, końcówki bezbarwne,960 końcówki (10 statywy x 96 końcówki) (ilość: 50) 2.ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean i sterile, 2 -200 µl, 55 mm, żółty, końcówki bezbarwne 960 końcówki (10 statywy x 96 końcówki) (ilość:50) 3.ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean i sterile, 50 - 1000 µl, 76 mm, niebieski, końcówki bezbarwne; 960 końcówki (10 statywy x 96 końcówki)(ilość: 20) 4.Eppendorf Fast PCR Tube Strips, 0,1 ml, z paskami pokrywek, płaskie, PCR clean, 120 szt.(10 x 12 szt.) (ilość: 5) 5.Eppendorf twin.tec®PCR Plate 96, typu skirted,150 µl, PCR clean, bezbarwny 25 płytek (ilość: 5) 6. Zestaw IsoPack i IsoRack, zawiera jeden wkład IsoPack i jeden IsoRack, do probówek 1,5/2,0 ml, 0 °C; zestaw (ilość:8) 7.Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 ml, PCR clean, bezbarwny 1000 probówek (ilość:5) 8.Zestaw startowy PCR-Cooler 0,2 ml, 1 różowy, 1 niebieski zestaw (ilość:1) 9.Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 ml, PCR clean,bezbarwny,1000 probówek (ilość:5) 10.Eppendorf PCR Film, samoprzylepna, PCR clean,100 sztuk (ilość: 5)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach