Przetargi.pl
Pomoc żywnościowa i zaopatrzenie w środki higieniczne i dezynfekujące dla osób przebywających w izolacji

Miasto Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-098 Katowice, Młyńska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302 , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2022-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Katowice
  Młyńska 4
  40-098 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48 32 2593302, fax. 48 327 054 949
  REGON: 276255387

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pomoc żywnościowa i zaopatrzenie w środki higieniczne i dezynfekujące dla osób przebywających w izolacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup paczek żywnościowych (chleb, masło, szynka, szynka w puszce, ryż, sos warzywny itp. - do wartości 55,00 zł brutto) i higienicznych (papier toaletowy, mydło w płynie, szampon, płyn do mycia i prania itp. – do wartości 35,00 zł brutto). Dostarczanie paczek na wskazane przez Zamawiającego adresy osób przebywających na izolacji i potrzebujących pomocy w tym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15897300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach