Przetargi.pl
dostawa ciepła

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, Olszewskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7629213 , fax. 32 7629216
 • Data zamieszczenia: 2022-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie
  Olszewskiego 76
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 32 7629213, fax. 32 7629216
  REGON: 36804989200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa ciepła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa ciepła do celów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09320000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach